Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning i fråga om tobaksprodukter träder i kraft den 20 maj 2019

Social- och hälsovårdsministeriet
21.2.2019 13.55
Pressmeddelande 31/2019

Förpackningar för cigaretter och rulltobak ska vara försedda med unika identifieringsmärkningar som underlättar spårbarhet samt en säkerhetsmärkning som skyddar från missbruk från och med den 20 maj 2019. Tobakslagen preciseras till denna del genom en ändring av tobakslagen och av-sikten är att republikens president stadfäster ändringen den 22 februari.

Ändringarna träder i kraft den 20 maj 2019 och genom dem verkställs EU-kommissionens genomförandebeslut om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror. Med hjälp av säkerhetsmärkningen kan olaglig handel med tobaksvaror förebyggas. De är till hjälp när man till exempel utreder smuggling eller förfalskning av tobaksvaror.

Säkerhetsmärkningen består av äkthetsdetaljer av vilka minst en ska tillhandahållas av en från tobaksindustrin oberoende tredje part. De fem äkthetsdetaljer som krävs för de styckförpackningar med varor som släpps ut på marknaden i Finland är guilloche, optiskt variabel tryckfärg, icke-fluorescerande papper, mikrotryck och säkerhetsfibrer (osynliga). Äkthetsdetaljerna baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets meddelande i september 2018.

Unika identitetsmärkningar för styckförpackningar med tobaksvaror som är avsedda för marknaden i Finland utfärdas av en enhet som utnämnts av social- och hälsovårdsministeriet. Dessutom ska de som deltar i leveranskedjan för tobaksprodukter från denna id-utfärdare skaffa olika identifieringskoder. Partihandlare får från och med den 20 juli 2019 inte sälja cigaretter eller rulltobak till aktörer som saknar identifieringskoder.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett konkurrensutsättningen av id-utfärdare. Id-utfärdaren utnämns i början av april varefter ansökan om identifieringskoder och unika identifieringsmärkningar inleds.

Detaljhandelsförpackningar för cigaretter och rulltobak som har tillverkats i EU eller importerats till EU före den 20 maj 2019 och som inte är försedda med en unik identitetsmärkning eller en säkerhetsmärkning får omsättas fritt fram till den 20 maj 2020. På övriga tobaksprodukter än cigarretter och rulltobak ska bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning tillämpas från och med den 20 maj 2024.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550 (frågor som gäller lagändringen)

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63343 (arbetar tisdagar, onsdagar och torsdagar) (frågor som gäller id-utfärdaren)

Tillbaka till toppen