Hyppää sisältöön
Media

Tupakkalaki uudistuu - lausuntokierros 28.9. asti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2015 15.30
Tiedote 132/2015

Uusi tupakkalaki toisi pakolliset teksti- ja kuvavaroitukset vähentämään tupakan houkuttelevuutta. Savukkeista ja kääretupakasta kiellettäisiin tunnusomaiset maut. Tiukat laatu- ja turvallisuusvaatimukset täyttävät nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulisivat Suomen markkinoille siten, että ne siirtyisivät lääkelain alta tupakkalainsäädännön piiriin. Lisäksi taloyhtiöt voisivat jatkossa nykyistä helpommin kieltää tupakoinnin parvekkeella. Muun muassa nämä muutokset sisältyvät luonnokseen uudeksi tupakkalaiksi, josta sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja 28.9. mennessä.

Nykyinen tupakkalaki on vuodelta 1976. Uudistus liittyy osittain EU:n tupakkatuotedirektiiviin, jonka on oltava täytäntöönpantuna jäsenmaissa viimeistään 20.5.2016. Osa muutoksista taas perustuisi Suomen omaan harkintaan ja lainsäädäntötarpeisiin. Nykyistä lakia on muutettu niin monta kertaa, että se on hajanainen eikä kaikilta osin vastaa nykyistä perustuslakia.

Tupakkatuotedirektiivi edellyttää muun muassa, että tunnusomaiset maut kielletään savukkeista ja kääretupakasta. Suositut maut, kuten mentoli, kiellettäisiin kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen vuonna 2020.  Pakolliset teksti- ja kuvavaroitukset peittäisivät tupakkapakkauksista 65 %.

Tupakkatuotedirektiivi toisi Suomeen nikotiinipitoiset sähkösavukkeet. Sähkösavukkeille säädettäisiin sama ostoikäraja kuin tupakkatuotteille, niiden myynti olisi luvanvaraista, niissä ei saisi olla makuaineita eikä niitä saisi käyttää tupakoimattomissa tiloissa tai pitää esillä vähittäismyynnissä.

Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden nikotiininesteiden tuonnille ETA-maiden ulkopuolelta tulisi sama 20 tunnin aikaraja kuin alkoholille. Tämä tarkoittaisi sitä, että henkilön pitää olla poissa Suomesta vähintään 20 tuntia voidakseen tuoda tupakkatuotteita maahan. Samaten kiellettäisiin tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden netti- ja muu etämyynti.

Uusi tupakkalaki antaisi taloyhtiöille mahdollisuuden nykyistä helpommin rajoittaa tai kieltää tupakointia parvekkeella tai asunnon muulla ulkoalueella, kuten terassilla. Tämän edellytyksenä olisi terveysviranomaisen lausunto siitä, että tupakoinnista aiheutuu savuhaittaa. Sama mahdollisuus koskisi myös tapauksia, joissa savuhaitta leviää asunnosta toiseen rakenteiden kautta.

Lisäksi Suomessa kiellettäisiin nuuskan tavoin myös kaikkien muidenkin savuttomien tupakkatuotteiden (purutupakka ja nenänuuska) myynti ja maahantuonti.  Savuttomien tupakkatuotteiden maahantuonnin enimmäismäärää pienennettäisiin nykyisestä 1,5 kilosta 0,5 kiloon.

Lausunnot uudesta tupakkalaista pyydetään laajasti eri tahoilta 28.9.2015 mennessä. Hallituksen esitys uudeksi tupakkalaiksi on tarkoitus antaa loppuvuodesta.

Lisätietoja

lakimies Laura Terho, p. 02951 63550, [email protected]
neuvotteleva virkamies Meri Paavola, p. 02951 63343, [email protected]
johtaja Kari Paaso, p. 02951 63340, [email protected]

Sivun alkuun