Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utkomststödets grunddel hålls på nuvarande nivå 2016

Social- och hälsovårdsministeriet
19.11.2015 13.37
Pressmeddelande 189/2015

Regeringen vill bibehålla utkomststödets grunddel 2016 på samma nivå som i år, trots sänkningen av folkpensionsindex. I år är grunddelen för ensamstående 485,50 euro i månaden. Regeringen överlämnade den 19 november en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd.

Beloppet av utkomststöd justeras årligen enligt folkpensionsindex. Nästa år sänks folkpensionsindexet med 0,4 procent. Denna sänkning minskar också utkomststödets grunddel. För att utkomststödets grunddel ska hållas på nuvarande nivå, höjs det i lag angivna grunddelsbeloppet.

Regeringens proposition om höjning av utkomststödets grunddel hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016. Höjningen av grunddelen ökar utgifterna för utkomststödet med sammanlagt 2,84 miljoner euro. Av detta belopp är både statens och kommunernas andel 1,42 miljoner euro år 2016.

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med det är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Utkomstskyddets grunddel täcker de vanliga utgifter som anknyter till en oundgänglig försörjning. Sådana utgifter är bland annat utgifter för mat, kläder, smärre hälso- och sjukvårdsutgifter och andra motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

Ytterligare information:

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63434, [email protected]

Tillbaka till toppen