Hoppa till innehåll
Media

Tio nationella kvalitetsregister inom social- och hälsovården ska omfattas av Institutet för hälsa och välfärds registeransvar - utkastet till förordning på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2021 9.51
Pressmeddelande 131/2021

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om förordningen om kvalitetsregister vid Institutet för hälsa och välfärd. I utkastet till förordningen föreslås det att institutet ska vara personuppgiftsansvarig för tio kvalitetsregister över specifika kundgrupper och åtgärder inom social- och hälsovården. 

Att ansvara för kvalitetsregister hör till Institutet för hälsa och välfärds lagstadgade uppgifter. I den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som nu är på remiss ska anges vilka kvalitetsregister som ska omfattas av Institutet för hälsa och välfärds registeransvar. Institutet för hälsa och välfärd bestämmer om datastrukturerna och datainnehållen i kvalitetsregistren. 

Kvalitetsregistren bidrar till effektivare vård och service

I kvalitetsregistren samlas personuppgifter om kunder och patienter, om deras vård och service och om resultaten av vården och servicen. Den information som finns i kvalitetsregistren bidrar till att förbättra kvaliteten på servicen och vården och deras effekt. Uppgifterna kan dessutom användas vid referentutveckling, forskning, uppföljning och utvärdering. 

Förordningens specifika kvalitetsregister gäller hjärninfarkter, diabetes, hiv, njursjukdomar, psykoser, ryggsjukdomar, mun- och tandsjukdomar, hjärtsjukdomar, intensivvård och inflammatoriska ledsjukdomar. 

Till kvalitetsregistren har man valt de folksjukdomar och kundgrupper som är av stor betydelse och för vilka det vid bedömningen av kvaliteten på och effektiviteten inom vården och servicen medför särskild nytta att sammanföra uppgifter från olika källor. Vid valet har man också beaktat informationens tillgänglighet och detaljer i anknytning till dataskyddet.  

Institutet för hälsa och välfärd genomförde under åren 2018-2020 ett pilotprojekt för att utveckla nationella kvalitetsregister för olika kund- och patientgrupper. Arbetet med utvecklandet av kvalitetsregisterverksamheten har fortsatt under år 2021. 

Remisstiden går ut den 30 juni 2021.

Ytterligare information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, tfn 0295 163014, [email protected]
Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 0295 163453, [email protected]

Tillbaka till toppen