Hyppää sisältöön
Media

Kymmentä kansallista terveydenhuollon laaturekisteriä ehdotetaan THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle – asetusluonnos lausuntokierroksella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2021 9.51
Tiedote 131/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereitä koskevasta asetuksesta. Asetusluonnoksessa nimetään kymmenen terveydenhuollon potilas- ja toimenpidekohtaista laaturekisteriä laitoksen vastuulle. 

Laaturekisterien ylläpito on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lakisääteinen tehtävä. Nyt lausuntokierroksella oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnos määrittäisi, mitkä laaturekisterit olisivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisterinpidollisessa vastuussa. Laaturekistereiden tietorakenteista ja tietosisällöistä antaa määräyksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Laaturekisterit parantamassa hoidon ja palveluiden vaikuttavuutta

Laaturekisteriin kerätään henkilötietoja asiakkaista ja potilaista, heidän saamastaan hoidosta ja palveluista sekä näiden tuloksista. Laaturekisteritiedon avulla voidaan parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoidon ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää vertaiskehittämisessä, tutkimuksessa, seurannassa ja arvioinnissa.

Asetusluonnoksessa esitetyt asiakasryhmäkohtaiset laaturekisterit ovat aivohalvaus-, diabetes-, HIV-, munuais-, psykoosi-, selkä-, suun ja hampaiden sairauksien, sydän-, tehohoito- ja tulehduksellisten reumasairauksien rekisterit. 

Laaturekistereihin on valittu merkittäviä kansansairauksia sekä asiakasryhmiä, joiden hoidon ja palvelun laadun tai vaikuttavuuden arvioinnissa on hyötyä eri lähteistä saatavan tiedon yhdistämisestä. Lisäksi valinnoissa on huomioitu tiedon saatavuus sekä tietosuojaan liittyvät yksityiskohdat. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt kansallisia, asiakas- ja potilasryhmäkohtaisia laaturekistereitä pilottihankkeessa vuosina 2018-2020. Laaturekisteritoiminnan kehittämistyö jatkuu vuonna 2021.

Lausuntoaika päättyy 30.6.2021.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, p. 0295163014, [email protected]
hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 0295163453, [email protected]

Sivun alkuun