Hoppa till innehåll
Media

Tillfälliga undantag i användningen av coronapass

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2021 17.43 | Publicerad på svenska 29.12.2021 kl. 13.22
Pressmeddelande 420/2021

Statsrådet har godkänt den förordning om temporär begränsning av användningen av covidintyget som coronapass som avses i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Förordningen träder i kraft den 30 december 2021 kl. 00.

Genom förordningen begränsas undantagsvis användningen av covidintyg så att det inte kan användas som coronapass vid offentliga tillställningar och i kundutrymmen som ett alternativ till regionala begränsningar under tidsperioden 30.12.2021–20.1.2022.

Förordningen gäller alla offentliga tillställningar och kundutrymmen som omfattas av gällande begränsningar. De regionala myndigheterna beslutar vilka begränsningar som tillämpas i områdena.

Det här undantaget tillämpas i områden som uppfyller kriterierna för områden med samhällsspridning, dvs. inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Egentliga Tavastlands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands, Kymmenedalens, Södra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax, Mellersta Finlands, Vasa, Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens, Norra Österbottens, Länsi-Pohja och Lapplands sjukvårdsdistrikt.

Det är fråga om en temporär reglering som krävs på grund av den exceptionella epidemisituationen och som bidrar till att trygga rätten till hälsa och välfärd genom att den snabba spridningen av sjukdomen stävjas. Att öka vaccinationstäckningen är det viktigaste verktyget i epidemibekämpningen.

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården, som sammanträdde i dag, har dessutom beslutat att skyndsamt inleda en beredning för att ändra bestämmelsen om coronapass så att begränsningsåtgärder som gäller offentliga tillställningar och kundutrymmen i fortsättningen kan riktas mer specifikt.

Social- och hälsovårdsministeriet ger regionförvaltningsverken anvisningar att inom sina verksamhetsområden granska de begränsningar som gäller offentliga tillställningar och kundutrymmen i synnerhet i fråga om tillställningar med låg smittorisk.

Ytterligare information:

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected]

Frågor om Mina Kanta-sidorna: Mina Kanta-sidornas kundtjänst: [email protected] 

Tekniska frågor som gäller användarstöd för avläsningsappen: Corona-info, tfn 0295 535 535

Förordningar

Tillbaka till toppen