Hoppa till innehåll
Media

THL:s förslag om att utvidga användningen av coronapasset kräver juridisk bedömning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2021 13.53 | Publicerad på svenska 29.10.2021 kl. 16.09
Pressmeddelande 320

Social- och hälsovårdsministeriet har mottagit ett utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd som gäller att utvidga användningen av coronapasset. I utlåtandet föreslår Institutet för hälsa och välfärd bland annat att coronapasset ska användas även för att kontrollera arbetsdugligheten hos social- och hälsovårdspersonal, dvs. att anställda inom vissa uppgifter inom vård och omsorg är vaccinerade.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet är initiativet intressant särskilt med tanke på att skydda de människor som är mest utsatta för coronavirussjukdomen. Hos de personer som är särskilt utsatta eller som inte har vaccinationsskydd kan coronaviruset orsaka allvarliga symtom som kräver sjukhusvård, och i värsta fall vara livsfarligt. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att bedöma Institutet för hälsa och välfärds förslag tillsammans med de övriga ansvariga ministerierna i samband med den fortsatta beredningen gällande användningen av coronapasset. 
 
Att utvidga användningen av coronapasset är enligt utlåtandet ett snabbt sätt att skydda patienter och kolleger mot coronavirussmitta. Förslaget har dock sina brister när det gäller möjligheterna att utfärda bestämmelser i lag om den föreslagna lösningen. Utlåtandet saknar en grundlig bedömning av de lagstiftningsmässiga yttre villkoren för förslaget. Frågan är principiellt svår, och måste bedömas med tanke både på vårdpersonalens rättigheter och på arbetsrättsliga frågor. 
 
För att bestämmelserna om coronapasset ska kunna omfatta vårdpersonal förutsätts det en helhetsbedömning där man beaktar jämlikheten, förbudet mot diskriminering, den personliga integriteten och skyddet för privatlivet och personuppgifter. I de grundläggande rättigheterna ingår dessutom näringsfriheten och rätten till arbete. Bestämmelserna om coronapasset innehåller en rätt att behandla hälsouppgifter, vilket betyder att också den allmänna dataskyddsförordningen och lagen om  integritetsskydd i arbetslivet måste beaktas när man bedömer frågan. 
 
Om bestämmelserna om coronapasset utvidgas till att gälla vårdpersonal, måste konsekvenserna och följderna av detta bedömas till exempel utifrån vad följden skulle vara för en anställd som inte har ett coronapass, och vad man skulle göra om en anställd på grund av hälsoskäl inte har möjlighet att bli vaccinerad. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet har bett Institutet för hälsa och välfärd i egenskap av sakkunniginrättning bedöma om förslaget är genomförbart med tanke på de yttre villkoren för att det ska finnas en starkare grund för förslaget både vid lagberedning och i offentliga debatter. Som sakkunniginrättning har Institutet för hälsa och välfärd en viktig roll när det gäller att ge tillförlitlig information och expertutlåtanden. 

Mer information:

Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen