Hyppää sisältöön
Media

THL:n ehdotus koronapassin laajentamisesta vaatii oikeudellista arviointia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2021 13.53
Tiedote 320

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on vastaanottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunnon koronapassin laajentamisesta. THL esittää lausunnossaan muun muassa koronapassin käytön laajentamista tiettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työkelpoisuuden varmentamiseen, eli työntekijän rokotestatuksen tarkistamiseen rajatuissa hoiva- ja hoitoalan tehtävissä.

STM pitää ehdotusta kiinnostavana avauksena erityisesti hauraimmassa asemassa olevien henkilöiden suojaamiseen koronavirusinfektiolta. Hauraimmassa asemassa oleville sekä rokotuksilla suojaamattomille henkilöille infektio voi aiheuttaa vakavan ja sairaalahoitoa vaativan tautimuodon ja pahimmassa tapauksessa johtaa menehtymiseen. STM arvioi THL:n esitystä yhdessä muiden vastuuministeriöiden kanssa osana laajempaa koronapassin käytön jatkon valmistelua.
 
Lausunnon mukaan koronapassin laajentaminen voisi olla nopea tapa suojata hoidettavia henkilöitä ja kollegoita koronavirustartunnalta. THL:n ehdotus on kuitenkin puutteellinen ehdotetun ratkaisun säätämisen mahdollisuuksista. Esitys ei sisällä kunnollista arviointia ehdotuksen lainsäädännöllisistä reunaehdoista. Kyse on periaatteellisesti laajakantoisesta asiasta, jossa on punnittava yhtäältä myös hoito- ja hoivahenkilön oikeuksia sekä työoikeudellisia kysymyksiä.
 
Koronapassisääntelyn laajentaminen hoito- ja hoiva-alan työntekijöihin edellyttää kokonaisuuden arviointia yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon, henkilökohtaisen koskemattomuuden sekä yksityiselämän ja henkilötietojen suojan näkökulmasta. Perusoikeutena on turvattu myös elinkeinonvapaus ja oikeus työhön. Koronapassisääntely sisältää oikeuden henkilön terveystietojen käsittelyyn, minkä vuoksi asiaa tulee arvioida myös yleisen tietosuoja-asetuksen sekä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain näkökulmasta.
 
Mikäli passisääntely laajennettaisiin hoiva- ja hoitoalan henkilöstöön, tulisi arvioida sääntelyn vaikutuksia ja seurauksia, kuten esimerkiksi sitä, mitä työntekijälle seuraisi siitä, ettei hänellä olisi passia ja miten toimittaisiin tilanteessa, jossa työntekijällä ei olisi terveydellisistä syistä mahdollisuutta ottaa rokotetta.
 
STM toivoo, että THL asiantuntijalaitoksena kiinnittäisi huomiota ehdotuksensa toteuttamiskelpoisuuden ja toteuttamisen reunaehtojen arviointiin, mikä vahvistaisi niiden merkittävyyttä sekä lainsäädäntövalmistelussa että julkisessa keskustelussa. THL:lla asiantuntijalaitoksena on merkittävä rooli luotettavan tiedon ja asiantuntijanäkemysten tuottajana.
 

Lisätietoja:

johtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected]
 

Sivun alkuun