Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändring av jämställdhetslagen förbättrar rättsskyddet för den som upplevt diskriminering på grund av kön

Social- och hälsovårdsministeriet
9.6.2016 13.37
Pressmeddelande 90/2016

Genom lagändringen kan jämställdhetsombudsmannen ha en medlarroll vid misstanke om diskriminering. Ett förlikningsförfarande är ett förmånligare, snabbare och mer lättillgängligt tillvägagångssätt än en rättsprocess.

I regeringens proposition föreslås det ändringar i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och lagen om jämställdhetsombudsmannen. Genom lagändringen har jämställdhetsombudsmannen möjlighet att vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning mellan parterna i diskrimineringsfall. Förlikningsförfarandet är enligt förslaget frivilligt och baserar sig på parternas samtycke.

Det föreslås att förlikningsparterna hos diskriminerings- och jämställdhetsnämnden får ansöka om fastställelse av förlikning. Nämnden ska kunna fastställa en uppnådd förlikning.

Propositionen sänker tröskeln för att få rättsskydd i ärenden som gäller jämställdhet och förbättrar därmed ställningen för den som upplevt diskriminering på grund av kön. Propositionen förenhetligar rättsmedlen i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen eftersom förlikningsförfarandet redan tidigare ingår i diskrimineringslagen.

Till jämställdhetsombudsmannens uppgifter enligt lagen om jämställdhetsombudsmannen fogas uppgiften att främja förlikning.  

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 november 2016.

Tilläggsinformation

Terhi Tulkki, regeringssekreterare, tfn 0295 163 229, [email protected]