Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tasa-arvolain muutos parantaisi sukupuolisyrjintää kokeneen oikeusturvaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.6.2016 13.37
Tiedote 90/2016

Lakimuutoksen myötä tasa-arvovaltuutettu voisi toimia sovittelevassa roolissa syrjintää epäiltäessä. Sovintomenettely olisi edullisempi ja nopeampi matalan kynnyksen toimintatapa oikeudenkäyntiprosessiin verrattuna.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin sekä tasa-arvovaltuutetusta annettuun lakiin. Lakimuutoksen myötä tasa-arvovaltuutetulla olisi mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi syrjintätapauksen osapuolten välillä. Sovintomenettelyn käyttö olisi vapaaehtoista ja perustuisi osapuolten suostumukseen.

Sovinnon osapuolet voisivat hakea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta sovinnon vahvistamista. Lautakunta voisi vahvistaa saavutetun sovinnon.

Esitys vahvistaisi matalan kynnyksen oikeussuojaa tasa-arvoasioissa ja parantaisi näin sukupuoleen perustuvaa syrjintää kokeneen asemaa.  Esitys myös yhdenmukaistaisi tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain oikeussuojakeinoja, sillä yhdenvertaisuuslakiin sovintomenettely on sisällytetty jo aiemmin.

Tasa-arvovaltuutetusta annetussa laissa säädettyihin tasa-arvovaltuutetun tehtäviin lisättäisiin sovinnon edistämistä koskeva tehtävä.  

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2016.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Terhi Tulkki, p. 0295 163 229, [email protected]

Sivun alkuun