Hoppa till innehåll
Media

Jämställdhetsbarometern omarbetas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2017 14.50
Nyhet

Intervjuerna för den nya jämställdhetsbarometern har börjat. Inför jämställdhetsbarometern intervjuar Statistikcentralen under september–november totalt ca 1 600 personer i åldern 15–74 år som är bosatta i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet har gett Statistikcentralen i uppdrag att göra barometern. Centret för jämställdhetsinformation (Institutet för hälsa och välfärd) samordnar projektet.

Jämställdhetsbarometern utreder utvecklingen av jämställdheten och attityder om jämställdhet samt erfarenheter av hur den förverkligats i Finland i arbetslivet, studier och familjekretsen. Med hjälp av barometern utvärderas även hur jämställdhetspolitiken har lyckats och utvecklingsbehov.

Samtliga respondenter får generellt svara på frågor om jämställdheten och synpunkter på detta. Frågorna gäller till exempel hur lätt det är att ta ut familjeledighet, jämställt bemötande på arbetsplatser och läroanstalter, beslutsfattandet inom familjen samt fördelningen av hemarbetet och hushållets utgifter. Även frågor om löneskillnader mellan kvinnor och män samt trakasserier och våld ingår.

Intervjublanketten för jämställdhetsbarometern har omarbetats betydligt. Det finns till exempel fler frågor som riktar sig till studerande, skolelever och arbetslösa. Frågorna beaktar sociala medier samt könsmångfald och familjernas mångfald.

Nytt är också frågor om könsbaserade hatyttringar. En del av frågorna riktas till vissa grupper enligt tema, såsom personer med familj, löntagare eller studerande.

Resultaten av jämställdhetsbarometern, den sjätte i ordningen, publiceras under våren 2018. Den första jämställdhetsbarometern utkom 1998. Jämställdhetsbarometern 2004, 2008 och 2012 finns på adressen https://julkari.fi/

Ytterligare information

Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman, Social-och hälsovårsdministeriet, tfn +358 2951 63228, [email protected],

Mia Teräsaho, utvecklingschef, Centret för jämställdhetsinformation (Institutet för hälsa och välfärd), tfn +358 2952 47864, [email protected]

Henna Attila, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn +358 2955 13378, [email protected]

Tillbaka till toppen