Hoppa till innehåll
Media

Förslag om att bestämmelserna om vaccination av vårdpersonal i lagen om smittsamma sjukdomar ska förtydligas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2018 15.53
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har remitterat en proposition som gäller ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

I propositionen föreslås preciseringar i den bestämmelse som gäller vaccination av anställda och studerande vid verksamhetsenheter där man vårdar patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Enligt propositionen ska för arbete vid sådana verksamhetsenheter i första hand anlitas personer som enligt egen uppgift har haft mässling och vattkoppor eller blivit vaccinerade mot dessa sjukdomar samt fått andra behövliga vaccinationer.

Om en person inte har haft mässling eller vattkoppor ska vaccination krävas av honom eller henne. Av personer som arbetar med spädbarn ska även vaccination mot kikhosta krävas.

För arbete under influensasäsongen ska dessutom krävas årlig vaccination mot influensa.

Enligt förslaget har de anställda rätt att få vaccinationerna under arbetstid. Deltagande i vaccinationer ska enligt förslaget vara frivilligt.

Propositionen är på remiss från den 19 oktober till den 16 november 2018.

Ytterligare information

Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 447
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 0295 163 324
Samtligas e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen