Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förebyggande och behandling av icke smittsamma sjukdomar behandlas i FN:s generalförsamling den 27 september

Social- och hälsovårdsministeriet
26.9.2018 15.15 | Publicerad på svenska 27.9.2018 kl. 10.41
Pressmeddelande 132/2018

I samband med FN:s 73:e generalförsamling som pågår i New York hålls också det andra uppföljningsmötet om icke smittsamma sjukdomar. I mötet deltar över 30 statschefer från olika delar av världen. Från Finland deltar social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila i mötet. Vid generalförsamlingen godkänns en politisk förklaring om att minska sjukdomsbördan av icke smittsamma sjukdomar.

Bakom FN:s generalförsamlings specialsession ligger det arbete som Världshälsoorganisationens (WHO) oberoende högnivåkommission gjort för att förebygga icke smittsamma sjukdomar. Pirkko Mattila är en av högkommissarierna som har valts för att världsomfattande påverka förebyggandet av icke smittsamma sjukdomar. WHO:s oberoende högnivåkommission inledde sitt arbete i våras. Republikens president Sauli Niinistö är medordförande i kommissionen tillsammans med Uruguays och Sri Lankas statschefer och Rysslands hälsominister.

I somras gav kommissionen ut internationella rekommendationer för förebyggande och behandling av icke smittsamma sjukdomar. De rekommenderar att beslutsfattare vidtar brådskande åtgärder för att minska långtidssjukdomar och psykiska problem globalt. Arbetet kan lyckas om alla förvaltningsområden deltar, inte bara social- och hälsovårdsområdet. 

År 2015 dog cirka 40 miljoner människor i världen i icke smittsamma sjukdomar, t.ex. cancersjukdomar,  hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsorganen och diabetes. Av dessa dog 15 miljoner människor i förtid. Det går att förebygga dessa sjukdomar och största delen av de förtida dödsfallen kan undvikas. Till metoderna hör t.ex. ändringar i dieten och motionsvanor samt att sluta röka och minska användningen av alkohol. Färdigheter som stärker den psykiska hälsan kan också förbättras. Utöver hälsofördelar gäller det pengar, eftersom varje dollar som investeras i bekämpning av dessa sjukdomar enligt en färsk utredning av WHO ger en sjufaldig besparing.

Ett av de mål som ingår i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är att minska den förtida dödligheten i samband med icke smittsamma sjukdomar och främja den psykiska hälsan.

Ytterligare information:

Kari Synberg, specialmedarbetare, tfn 0295 163 106, 050 574 2297, [email protected]
Satu Leino, specialsakkunnig, tfn 02951 63428, [email protected]
Sirpa Sarlio, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63328, 050 554 4419, [email protected]

Tillbaka till toppen