Hoppa till innehåll
Media

Taneli Puumalainen utnämnd till avdelningschef för social- och hälsovårdsministeriets avdelning för säkerhet och hälsa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 13.25
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt medicine doktor Taneli Puumalainen till avdelningschef för viss tid för social- och hälsovårdsministeriets avdelning för säkerhet och hälsa. Puumalainen tillträder uppgiften den 22 april 2021 och innehar den fram till den 31 maj 2022. Uppgiften söktes av 13 personer.

Puumalainen har sedan 2014 arbetat som överläkare och enhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd. Han leder enheten för smittskydd och vaccinationer. Vid social- och hälsovårdsministeriet har han arbetat 2012–2014, bland annat med sakkunniguppgifter i anslutning till det nationella vaccinationsprogrammet och bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Åren 2007–2012 arbetade Puumalainen som ledande sakkunnigläkare och teamchef vid GlaxoSmithKline Biologicals i uppgifter som gällde vacciner och infektionssjukdomar. Före det arbetade han med forskningsuppdrag vid Folkhälsoinstitutets avdelning för vacciner och immunskydd.

Avdelningen för säkerhet och hälsa vid social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av bl.a. läkemedelsförsörjning och bekämpning av smittsamma sjukdomar, ordnande av miljö- och hälsoskydd samt hälsoskydd, alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande av olyckor, brott och våld samt frågor som gäller genteknik, biobanker och behandling av genomdata. Till avdelningens uppgifter hör också beredskapsärenden och beredskap för störningar vid social- och hälsovårdsministeriet och inom dess förvaltnings- och verksamhetsområde. 

Till avdelningschefens mest betydande uppgifter inom den närmaste framtiden hör dessutom beredning och ledning av åtgärder i anslutning till hanteringen av covid-19-epidemin i samarbete med ministeriets övriga avdelningar, ministerierna samt ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde, i synnerhet Institutet för hälsa och välfärd.
Avdelningen för säkerhet och hälsa inrättades den 1 juni 2020 när ministeriets tidigare avdelning för välfärd och tjänster delades upp i tre avdelningar.

Den ordinarie tjänsteinnehavaren Päivi Sillanaukee tjänstgör via tjänsterotation vid utrikesministeriet fram till den 31 maj 2022.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected]

Tillbaka till toppen