Hoppa till innehåll
Media

De högsta arbetslöshetsdagpenningarna sjunker något

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 13.22
Pressmeddelande -

Beräkningen av den  inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen ändras så att nivån för högre inkomstrelaterade dagpenningar sjunker. Den inkomstrelaterade dagpenningen sänks för personer med en lön som överskrider 3 115 euro per månad som grund för dagpenningen. År 2013 uppgick dessa personer till ca 50 000. Allt som allt fick ca 292 000 personer inkomstrelaterad dagpenning under 2013. De inkomstrelaterade dagpenningen sjunker maximalt med 82 euro per månad. Ändringen gäller endast de mottagare av inkomstrelaterad dagpenning vars dagpenning beräknas för första gången eller på nytt år 2015 eller senare. De dagpenningar som betalas ut sänks alltså inte vid årsskiftet.

Den förhöjda förtjänstdelen som betalas för tiden för sysselsättningsfrämjande service, och för 90 dagar när en lång arbetshistoria avslutats  sänks också genom att beräkningsregeln ändras. Beräknad enligt den nya regeln är dagpenningen förhöjd med förtjänstdel för en lön på 2 000 euro 91 euro lägre, för en lön på 3 000 euro 163 euro lägre och för en lön på 4 000 euro 289 euro lägre per månad. Även den här ändringen gäller endast nya förhöjda förtjänstdelar.

Ändringarna i beräkningsregeln för den  inkomstrelaterade dagpenningen sänker utgifterna för den inkomstrelaterade dagpenning som finansieras genom arbetslöshetsförsäkring med cirka 50 miljoner euro. Genom ändringen fullföljs regeringens rambeslut från mars om inbesparingar av utgifterna för utkomstskydd vid arbetslöshet.

Regeringen föreslog torsdagen den 11 december att lagändringarna som gäller ärendet ska stadfästas. Avsikten är att republikens president fastställer lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft 1.1.2015.

Ytterligare information

regeringsråd Esko Salo, tfn 0295 163422, [email protected]

På vår webbplats

Tillbaka till toppen