Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suurimpien työttömyyspäivärahojen taso laskee hieman

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.12.2014 13.22
Tiedote -

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentasääntöä muutetaan niin, että ylempien ansiopäivärahojen taso alenee hieman. Ansiosidonnainen päiväraha laskee niillä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Vuonna 2013 tällaisia henkilöitä oli noin 50 000. Kaikkiaan ansiosidonnaista päivärahaa sai vuoden 2013 aikana noin 292 000 henkilöä. Enimmillään ansiosidonnainen päiväraha laskee 82 eurolla kuukaudessa. Muutos koskee vain niitä ansiosidonnaisen päivärahan saajia, joiden päiväraha lasketaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen vuonna 2015 tai myöhemmin. Maksussa olevat päivärahat eivät siis laske vuodenvaihteessa.

Myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä maksettavaa korotettua ansio-osaa alennetaan laskentasääntöä muuttamalla. Korotetulla ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha on uusilla laskentasäännöillä 2 000 euron palkasta 91 euroa alempi, 3 000 euron palkasta 163 euroa alempi ja 4000 euron palkasta 289 euroa alempi kuukaudessa. Myös tämä muutos koskee vain uusia korotettuja ansio-osia.

Ansio-päivärahan laskentasääntöihin tehtävät muutokset alentavat työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavia ansiopäivärahamenoja noin 50 miljoonalla eurolla. Näin toteutetaan hallituksen maaliskuinen kehyspäätös työttömyysturvamenojen säästöistä.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 11. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

hallitusneuvos Esko Salo, p. 0295 163422, [email protected]

Muualla palvelussamme

Sivun alkuun