Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rekommendation om kommunikationen i beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
12.4.2017 13.58
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet rekommenderar organisationerna som deltar i social- och hälsovårds- och landskapsreformen att satsa på kommunikationen i beredningen av reformen.

Ministerierna påminner om att en öppen och aktiv kommunikation samt växelverkan är viktiga förutom för de organisationer som genomgår förändringen även för intressentgrupperna, samarbetspartnerna och invånarna. Vid förändring ökar kommunikationens betydelse ytterligare och det är viktigt att det fästs särskild uppmärksamhet vid ordnandet av kommunikation och tillhörande resurstilldelning i de framtida landskapen.

I rekommendationen uppmanas regionala aktörer att utöver tillräckliga kommunikationsresurser fästa uppmärksamhet vid ett tydligt kommunikationsansvar och en tydlig arbetsfördelning samt vid gemensamma spelregler för kommunikationen inom det framtida landskapets område.

Ministeriernas rekommendation om organisering av kommunikationen i landskapens temporära förvaltning har skickats till landskapsförbunden, kommunerna, samarbetsområdena inom primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten, räddningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna.

Läs mera om kommunikationsrekommendationen:

Ytterligare information

Tuomas Pöysti, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 02951 63012
Kommunikationschef Eriikka Koistinen, SHM, tfn 02951 63133
Kommunikationschef Thomas Sund, FM, tfn, 02955 30516

Tillbaka till toppen