Hoppa till innehåll
Media

Finland är nöjt över sin kampanj för placering av Europeiska läkemedelsmyndigheten i Helsingfors

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2017 19.16
Pressmeddelande 171/2017

Europeiska unionens råd har i dag fattat beslutet att placera Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i Amsterdam. Europeiska läkemedelsmyndigheten finns för närvarande i London men måste nu placeras någon annanstans på grund av Storbritanniens utträde ur EU. Sammanlagt 19 städer i Europeiska unionen kandiderade för att bli placeringsort för läkemedelsmyndigheten, och en av dem var Helsingfors.

– Trots att Europeiska läkemedelsmyndigheten nu inte placeras i Helsingfors, så har vår kandidatur stärkt våra nätverk till europeiska aktörer inom läkemedelsbranschen. Med projektet Helsinki for EMA gjorde vi det finländska kunnandet inom branschen känt, kommenterar social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Det finländska kunnandet inom områdena hälsa och läkemedel håller hög klass. Hälsoteknik har länge varit en av våra ledande högteknologiska exportbranscher, och värdet på exporten inom branschen har under de senaste 20 åren femdubblats. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är på EU-nivå en ansedd myndighet, och den har en väsentlig roll i det europeiska samarbetet inom läkemedelsövervakning, vilket vi också har fört fram under kampanjen.

– Under den kampanj som nu har förts har vi marknadsfört våra styrkor och lyft fram fakta om dem i Europa, kommenterar minister Mattila.

Helsingfors har under sin kampanj profilerat sig som ett växande centrum inom området hälsa och life science, där den akademiska, offentliga och privata sektorn har ett tätt samarbete. Bara inom huvudstadsregionen finns nästan 30 000 högt utbildade experter inom life science-sektorerna.

Universiteten och forskningsinstitutionerna i huvudstadsregionen bildar tillsammans ett kluster för medicinsk forskning som har bedömts vara ett av de bästa i Europa.

– Vi tror att vårt deltagande i EMA-kampanjen kommer att föra med sig mera utländska investeringar och kunnande till Helsingforsregionen, säger Helsingfors näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Europeiska läkemedelsmyndigheten svarar för den vetenskapliga bedömningen, kontrollen och säkerhetsövervakningen av läkemedel inom Europeiska unionen. För att den europeiska läkemedelssäkerheten ska bibehållas är det viktigt att flytten av myndigheten från London till Amsterdam lyckas väl. Fimea kommer för sin egen del att öka sitt deltagande i det europeiska samarbetet mellan läkemedelsmyndigheter och därigenom genom sitt eget arbete stödja och främja att flytten av myndigheten lyckas väl och att den europeiska läkemedelssäkerheten bibehålls.

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382, [email protected]

Kari Synberg, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 2297, [email protected]

Marja-Leena Rinkineva, näringslivsdirektör, Helsingfors stad, tfn 050 559 9183, [email protected]

Tillbaka till toppen