Hoppa till innehåll
Media

Finland fjärde i jämställdhetsjämförelse – utvecklingen långsammare än i övriga EU-länder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2019 11.08
Pressmeddelande

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) offentliggör i dag sitt fjärde jämställdhetsindex, som är ett mått på jämställdheten i EU. Finland placerar sig fjärde i jämförelsen, som omfattar 28 medlemsländer. Etta i jämförelsen är Sverige, följt av Danmark på andra plats. På tredje plats ligger Frankrike.

I jämställdhetsindexet jämförs hur jämställdheten har utvecklats i EU-länderna från 2005 till 2017. Indexet mäter jämställdheten inom sex olika områden: arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa.

Finland har alltid placerat sig högt upp i jämförelsen. Denna gång lyckades Frankrike förbättra sina egna poäng i synnerhet inom området beslutsfattande och gick därför om Finland. I Finland har utvecklingen varit långsammare, trots att landets poäng steg något till exempel inom områdena pengar och makt.

I många andra EU-länder har utvecklingen gått i positiv riktning när det gäller jämställdhet i fråga om makt. Det beror bland annat på kvotering eller annat aktivt främjande av jämställdhet inom det politiska och ekonomiska beslutsfattandet. Kvotering var också orsaken till att Frankrike förbättrade sin placering.

”Resultaten av indexet förmedlar ett tydligt budskap: utvecklingen mot jämställdhet sker inte av sig själv. Medlemsländerna måste aktivt arbeta för att jämställdhet ska uppnås”, konstaterade minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist när resultaten av indexet presenterades.

”Jag hoppas att resultaten av indexet kommer att utnyttjas i bred utsträckning i EU:s beslutsfattande, inte bara i beslutsfattande om jämställdhet utan också till exempel inom sysselsättnings-, utbildnings- och hälsopolitiken”, konstaterade minister Blomqvist.

Att kombinera arbete och privatliv en utmaning för kvinnor

Denna gång var samordning av arbete och privatliv ett särskilt tema i jämställdhetsindexet. Kvinnor lägger fortfarande klart mer tid än män på bland annat olika sysslor i hemmet och på oavlönad omvårdnad av barn eller andra närstående. Detta inverkar på kvinnors löneutveckling samt välbefinnandet hos kvinnorna och deras närstående.

System för familjeledighet, omvårdnadstjänster för barn och äldre och flexibla arbetstidsarrangemang har stor betydelse för smidig samordning av arbete och privatliv, för såväl män som kvinnor.

Det är fortfarande en lång väg kvar till jämställdhet mellan kvinnor och män i EU. År 2019 var jämställdhetspoängen enligt indexet 67.4 i hela EU i genomsnitt, på en skala där 100 betyder fullständig jämställdhet. Från 2005 har utvecklingen gått relativt lite framåt, eftersom motsvarande poäng då var 62.0.

Länkar

Ytterligare information:

Tanja Auvinen, direktör, tfn 0295 163 715, forn[email protected]

Tillbaka till toppen