Hoppa till innehåll
Media

Finland ökar sin materialberedskap - också inhemsk produktion inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 20.00 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 10.56
Pressmeddelande

Coronaepidemin har i betydande grad ökat behovet av skyddsutrustning vid social- och hälsovårdsenhet-erna. Vårdpersonalens situation vad gäller utrustningen var i utgångsläget god på nationell nivå, men på flera områden finns nu behov för komplettering av skyddsutrustningen.

Enligt den nationella pandemiplanen bör social- och hälsovårdsaktörerna i sina lager ha skyddsutrustning som motsvarar den normala förbrukningen under 3–6 månader. Också privata aktörer ska i enlighet med självansvar se till att de har tillräckligt med skyddsutrustning i sina lager och att lagren också kompletteras.

I början av coronaepidemin fanns det rikligt med andningsskydd i det statliga säkerhetsupplag som Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller. Andningsskydden började delas ut till social- och hälsovårds-aktörerna genom social- och hälsovårdsministeriets beslut den 23 mars 2020. 

Med hjälp av lagren har man fått tid för införskaffandet av mer utrustning och kommunerna, sjukvårdsdistrikten, privata serviceproducenter och staten har redan ingått avtal och gjort beställningar om materialanskaffningar för avsevärda summor. 
 
Inom social- och hälsovården har man skaffat och kommer man att skaffa rikligt med bland annat kirurgiska mun- och nässkydd, andningsskydd, skyddsrockar- och handskar samt visirer.
 
Staten har genomfört och understött nya regionala och nationella materialanskaffningar. Det finns flera upphandlingskanaler. Skyddsmaterial anskaffas bland annat som upphandlingssamarbete mellan Försörjningsberedskapscentralen, det statliga upphandlingsbolaget Hansel, EU:s mekanism för gemensam upphandling och utrikesministeriet. 
 
Utöver statens upphandling levererar privata aktörer mindre partier material och utrustning direkt till verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården.
 
Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med det finländska näringslivet, forskningsinstituten och andra myndigheter utrett förutsättningarna för tillverkning av inhemska skyddsmaterial. 

Bland annat inhemsk produktion av skyddsvisir har inletts.

Social- och hälsovårdsaktörernas behov av skyddsutrustning samlas in nationellt via sjukvårdsdistrikten. Skyddsmaterialen delas ut via sjukvårdsdistriktens logistikenheter på basis av behovskalkylen.

Ytterligare information 

Pasi Pohjola, tfn 0295 163 585, [email protected]
Päivi Sillanaukee, tfn 0295 163 356, [email protected]

Tillbaka till toppen