Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi lisää materiaalivalmiuttaan - Myös kotimainen tuotanto käynnistymässä

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.4.2020 20.00
Tiedote

Koronavirusepidemia on merkittävästi lisännyt suojavarusteiden tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Hoitohenkilökunnan suojavarustetilanne oli lähtötilanteessa valtakunnallisesti hyvä, mutta useilla alueilla on nyt tarvetta suojavarusteiden täydennyksiin.

Kansallisen pandemiasuunnitelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla täytyy olla varastoissaan 3-6 kuukauden normaalikulutusta vastaavat suojavälineet. Myös yksityisten toimijoiden on pidettävä omavastuun mukaisesti huoli siitä, että niillä on varastoissaan riittävästi suojavarusteita ja että varastoja myös täydennetään.

Koronavirustilanteen alkuvaiheessa Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämässä valtion varmuusvarastossa oli runsaasti hengityssuojaimia. Niitä alettiin jakaa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille 23.3.2020. 

Varastojen turvin on saatu aikaa hankkia lisää varusteita, ja kunnat, sairaanhoitopiirit, yksityiset palveluntuottajat ja valtio ovat jo tehneet sopimuksia ja tilauksia materiaalihankinnoista merkittävillä summilla.
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on hankittu ja hankitaan runsaasti muun muassa kirurgisia suu-nenäsuojia, hengityssuojaimia, suojatakkeja ja -käsineitä sekä visiirejä.
 
Valtio on toteuttanut ja tukenut uusia alueellisia ja valtakunnallisia materiaalihankintoja. Hankintakanavia on useita. Suojamateriaaleja hankitaan muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen, valtion yhteishankintayhtiön Hanselin, EU:n yhteishankintamekanismin ja ulkoministeriön kanssa tehtävän hankintayhteistyön kautta. 

Valtion hankintojen lisäksi yksityiset toimijat toimittavat pienempiä eriä materiaaleja ja laitteita suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt yhdessä suomalaisen elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa kotimaisten suojamateriaalien valmistuksen edellytykset. 

Muun muassa kotimainen suojavisiirivalmistus on aloitettu, ja ja ensimmäiset tilaukset on jo tehty. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden suojaintarpeet kerätään valtakunnallisesti sairaanhoitopiirien kautta. Suojamateriaalit jaetaan tarvearvion perusteella sairaanhoitopiirien logistiikkayksiköiden kautta.

Lisätietoja 

Pasi Pohjola, p. 0295 163 585, [email protected]
Päivi Sillanaukee, p. 0295 163 356, [email protected]

Sivun alkuun