Hoppa till innehåll
Media

Finland ansluter sig till avtalet om gemensam upphandling av medicinska motåtgärder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2020 14.10 | Publicerad på svenska 27.3.2020 kl. 14.48
Pressmeddelande 69/2020

Finland ansluter sig till avtalet mellan EU-medlemsstaterna och Europeiska kommissionen om gemensam upphandling av medicinska motåtgärder (JPA). Medlemskapet i avtalet om gemensam upphandling ökar leveranssäkerheten för läkemedel och skyddsutrustning i Finland.

Finlands ständiga representant i EU, ambassadör Marja Rislakki, undertecknade avtalet i Bryssel den 27 mars.

Hittills har Finland haft observatörsstatus och följt med hur avtalet om gemensam upphandling fungerar. Genom anslutningen till avtalet öppnas nya möjligheter att skaffa den utrustning och de läkemedel som behövs på grund av coronavirusläget.

Syftet med avtalet är att stärka avtalsparternas köpkraft och säkerställa jämlik tillgång till medicinska motåtgärder, såsom utrustning och läkemedel, vid allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan, samt att säkra driftsäkerhet och prisbalans. 

Avtalet har undertecknats av 26 medlemsstater i unionen samt Storbritannien och Norge. 

EU:s gemensamma upphandlingar framskrider i coronavirusläget

Inom EU har det inletts och planeras det flera gemensamma upphandlingar mellan medlemsstaterna om utrustning och läkemedel som behövs för att bekämpa coronaviruspandemin. En del av upphandlingarna genomförs genom avtalet om gemensam upphandling och en del genom att utnyttja andra mekanismer. 

Avtalet om gemensam upphandling ger de medlemsstater som anslutit sig till avtalet en frivillig möjlighet att delta i gemensam upphandling av medicinska motåtgärder.

Ytterligare information:

Kalle Tervo, regeringsråd, tfn 0295 163 045, [email protected]

Tillbaka till toppen