Hoppa till innehåll
Media

Finland ordnar högnivåforumet Silver Economy nästa sommar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2018 9.49 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 8.51
Pressmeddelande 166/2018

Finland ordnar inom ramen för EU-ordförandeskapets program nästa år högnivåforumet Silver Economy 9–10.7.2019 i Helsingfors. Finland anser att det med tanke på bevarandet av EU:s globala konkurrenskraft är viktigt att också på EU-nivå förbereda sig på de förändringar i samhället och ekonomin som åldrandet medför. Dessutom strävar Finland efter att stärka EU:s ställning i den globala äldrepolitiken. Forumet förenar aktörer inom den offentliga sektorn, organisationerna och företagsvärlden. Genom en helt ny infallsvinkel vill Finland profilera sig som nyskapare av tillvägagångssätt.

”Målet är att äldre personer ska bevara sin funktionsförmåga och ha ett aktivt liv såväl privat, i samhället som i ekonomin, att befolkningsstrukturen ska förändras på ett ekonomiskt hållbart sätt, att finansmarknaden ska fungera väl och att marknaden ska stärka företags- och utvecklingsverksamheten”, säger kanslichef Päivi Sillanaukee.

Forumet riktar sig till politiska beslutsfattare och beslutsfattare på tjänstemannanivån, till internationella organisationers företrädare, sakkunniga och forskare samt till betydande internationella företagsaktörer i Europa, Asien och Nordamerika. Forumet är det första globala politiska och ekonomiska forumet på hög nivå om åldrande. På forumet läggs särskild vikt vid digitaliseringen och utnyttjandet av ny teknik.

Det har bedömts att den marknad som anknyter till åldrande (Silver Economy) uppgår till 15 triljoner dollar. Lösningarna när det gäller de finansiella tjänsterna, social- och hälsovårdstjänsterna, läkemedelsmarknaden, hemvården, tekniken inklusive hälsotekniken samt trafiken och boendet måste utvecklas till att motsvara förändringen av befolkningsstrukturen.

”Eftersom Finland är det land som åldras tredje snabbast i världen, är man här mycket medveten om förändringen av befolkningsstrukturen på 2000-talet. Att bevara funktionsförmågan har en mycket stor inverkan på såväl människors välmående som konkurrenskraften. Därför kopplar Finland ihop forumet Silver Economy med EU-ordförandeskapet”, säger Esko Aho, som är stiftande medlem i forumet Silver Economy.

Tanken är att forumet också ska bidra med material till de slutsatser som bereds under EU-ordförandeskapet. Med andra ord har forumet en nära koppling till dagordningen för EU:s ministerråd. Genom forumet strävar man också efter att påverka arbetsprogrammet för nästa kommission. Att åldrandet är en del av ömsesidigheten mellan välfärd och ekonomi är en fråga som ska lyftas fram som en förvaltningsövergripande fråga på EU-nivå och då är särskilt stärkandet av EU:s globala konkurrenskraft ett viktigt perspektiv.

Ytterligare information

Sarita Friman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 349, [email protected]  

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 14.11.

Tillbaka till toppen