Hyppää sisältöön
Media

Suomi järjestää ensi kesänä korkean tason Silver Economy -foorumin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2018 9.49
Tiedote 166/2018

Suomi järjestää osana ensin vuoden EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa korkean tason Silver Economy –foorumin 9.-10.7.2019 Helsingissä. Suomi pitää tärkeänä, että EU:n globaalin kilpailukyvyn säilyttämiseksi myös EU-tasolla varaudutaan ikääntymisen aiheuttamiin muutoksiin yhteiskunnassa ja taloudessa. Lisäksi Suomi pyrkii vahvistamaan EU:n asemaa globaalissa ikääntymispolitiikassa. Foorumi yhdistää julkisen sek-torin, järjestöjen ja yritysmaailman toimijoita. Aivan uudenlaisella avauksella Suomi haluaa profiloitua EU:n toimintatapojen uudistajana.

”Tavoitteena ovat omassa elämässään, yhteiskunnassa ja taloudessa aktiiviset ja toimintakykyiset ikääntyvät ihmiset, taloudellisesti kestävä väestörakennemuutos, toimivat rahoitusmarkkinat sekä yritys- ja kehittämistoimintaa ruokkivat markkinat”, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee toteaa.

Tilaisuus on suunnattu kansainvälisille poliittisen ja virkamiestason päättäjille, kansainvälisten järjestöjen edustajille, asiantuntijoille ja tutkijoille sekä Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan merkittäville kansainvälisille yritystoimijoille. Kyseessä on ensimmäinen globaali ikääntymisen korkean tason politiikka- ja talousfoorumi, jonka erityisenä painopisteenä ovat digitalisaatio ja uuden teknologian hyödyntäminen.

On arvioitu, että ikääntymiseen liittyvät markkinat (Silver Economy) ovat 15 triljoonan dollarin suuruiset. Rahoituspalvelujen, terveys -ja sosiaalipalvelujen, lääkemarkkinoiden, kotihoidon, teknologian, mukaan lukien terveysteknologia, sekä liikenteen ja asumisen ratkaisujen, on kehityttävä vastaamaan väestörakenteen muutosta.

”Koska Suomi ikääntyy kolmanneksi nopeimmin maailman maista, täällä tiedostetaan erittäin hyvin 2000-luvun ikärakenteen muutos. Toimintakyvyn säilymisellä on valtava vaikutus niin ihmisten hyvinvointiin kuin kilpailukykyyn. Sen vuoksi Suomi linkittää Silver Economy –foorumin EU-puheenjohtajakauteen”, Silver Economy Forumin perustajajäsen Esko Aho sanoo.

Tapahtuman on tarkoitus tuottaa aineistoa myös EU-puheenjohtajakaudella valmisteltaviin päätelmiin, joten se on kiinteässä yhteydessä EU:n ministerineuvoston agendaan. Tapahtumalla halutaan vaikuttaa myös tulevan komission työohjelmaan. Ikääntyminen osana hyvinvoinnin ja talouden vastavuoroisuutta on nostettava EU-tasolla esiin poikkihallinnollisena kysymyksenä ja erityisesti EU:n globaalin kilpailukyvyn vahvistaminen on tärkeä tässä tärkeä näkökulma.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Sarita Friman, p. 0295 163 349, [email protected]

Sivun alkuun