Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

85 nya psykoaktiva substanser förbjuds i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet
27.10.2016 13.27 | Publicerad på svenska 27.10.2016 kl. 13.31
Pressmeddelande 185/2016

Genom förordning av statsrådet förbjuds tillverkning, import, lagring, hållande till salu och överlåtelse av 85 nya psykoaktiva substanser som för närvarande inte omfattas av tillsyn. Innehav och användning av ämnena blir inte straffbart. Förordningen träder i kraft den 14 november 2016.

De förbjudna ämnena används endast som berusningsmedel

De 85 substanser som förbjuds är inte läkemedel eller narkotika och det finns veterligen inte några industriella användningsändamål för dem. Man vet att 49 av ämnena används i Europa endast i berusningssyfte. Resterande 36 ämnen är positionsisomerer av något av de ovannämnda ämnena och kan vara skadliga eller farliga för hälsan om de används i berusningssyfte. Ämnena har också rapporterats till det europeiska systemet för tidig varning (EWS).

De flesta av de förbjudna nya psykoaktiva substanserna är syntetiska katinoner eller positionsisomerer av sådana. Syntetiska katinoner är besläktade med det verksamma ämnet i drogen kat. En av de mest kända s.k. nya katinonerna är MDPV, som redan internationellt har klassificerats som narkotika. Katinonerna har en uppiggande effekt på samma sätt som t.ex. amfetaminliknande ämnen.

Till den största gruppen nya psykoaktiva substanser, dvs. syntetiska cannabinoider, fogas även denna gång flera ämnen. Trots att den som använder syntetiska cannabinoider eftersträvar samma effekt som med cannabis, är användning av syntetiska cannabinoider förknippad med fler ansenliga risker. Syntetiska cannabinoider kan vara betydligt starkare än cannabis, och det är svårt att dosera dem exakt, eftersom de säljs både som rent och orent pulver och i olika örtblandningar.

Bland de ämnen som förbjuds finns också ämnen som till sin kemiska struktur avviker från de etablerade grupperna. De missbruksrelaterade riskerna ökar, när det finns allt fler olika slags ämnen i omlopp. Som exempel kan nämnas att risken för förgiftningar ökar och vården försvåras, när varken användarna eller de som arbetar inom vården känner till ämnenas effekter, kombinationseffekter eller dosering.

Misstanke om att ämnet är farligt för hälsan räcker för förbud

I den förteckning som finns i bilagan till förordningen ingår ämnen som är potentiellt skadliga för hälsan, men som man inte ännu vet att orsakar likartade skador som ämnen som är klassificerade som narkotika. Att ämnena börjar innefattas i kontrollen är viktigt, eftersom ämnena sprids snabbt inom EU: i fjol rapporterades 98 nya psykoaktiva substanser till det europeiska systemet, dvs. cirka två nya psykoaktiva substanser per vecka, och hittills syns inga tecken på att takten ska avstanna. Marknadsföring på webben och den fria rörligheten gör att ämnena i större grad finns tillgängliga även i Finland. Förslaget till att ämnena ska innefattas i kontrollen har lämnats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), som har samarbetat med polisen och Tullen vid identifieringen av ämnena.

Med psykoaktiva ämnen eller substanser avses sådana ämnen som används i drogsyfte och som kan vara farliga för hälsan och har anmälts för att innefattas i kontrollen i EU eller är positionsisomerer av sådana ämnen och som inte är läkemedel eller narkotika. Att använda ämnena kan vara skadligt för hälsan, och de kan påverka den psykiska hälsan och den sociala funktionsförmågan. Att ämnena förbjuds på konsumentmarknaden förhindrar inte användningen av dem, men genom förbudet försöker man förebygga spridning av nya psykoaktiva substanser och användning av dem som berusningsmedel. Förbudet kan bromsa upp eller till och med förhindra spridning av ämnena till nya användargrupper, i synnerhet unga. Det förbättrar också möjligheterna till övervakning.

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 977

Tillbaka till toppen