Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomessa kielletään 85 uutta muuntohuumetta

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.10.2016 13.27 | Julkaistu suomeksi 27.10.2016 klo 13.31
Tiedote 185/2016

Valtioneuvoston asetuksella kielletään tällä hetkellä valvonnan ulkopuolella olevan 85 uuden psykoaktiivisen aineen eli muuntohuumeen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen. Aineiden hallussapidosta ja käytöstä ei rangaista. Asetus tulee voimaan 14.11.2016.

Kiellettyjä aineita käytetään vain päihdekäytössä

Kielletyt 85 ainetta eivät ole lääkkeitä eivätkä huumausaineita eikä niillä ole tiedossa olevia teollisia käyttötarkoituksia. Aineista 49:ää tiedetään käytettävän Euroopassa vain päihdekäytössä. Loput 36 ainetta ovat jonkun edellä mainitun aineen paikkaisomeerejä, jotka voivat olla päihtymistarkoituksessa käytettynä terveydelle haitallisia tai vaarallisia. Aineet on myös raportoitu eurooppalaiseen varhaisen varoituksen järjestelmään (EWS).

Eniten kielletyistä uusista muuntohuumeista on synteettisiä katinoneja tai niiden paikkaisomeerejä. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttavalle aineelle. Tunnetuimpia ns. uusia katinoneja on jo kansainvälisestikin huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Katinonit vaikuttavat piristeen tavoin samoin kuin esimerkiksi amfetamiinien kaltaiset aineet.

Suurimpaan muuntohuumeryhmään eli synteettisiin kannabinoideihin lisätään myös tällä kertaa useita aineita. Vaikka synteettisillä kannabinoideilla tavoitellaan samaa vaikutusta kuin kannabiksen käytöllä, niiden käyttöön liittyy vielä merkittäviä lisäriskejä. Synteettiset kannabinoidit voivat olla huomattavasti kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu on vaikeaa, kun aineita on tarjolla sekä puhtaina että epäpuhtaina jauheina ja erilaisten yrttisekoitusten seassa.

Kiellettävien aineiden joukossa on myös kemialliselta rakenteeltaan vakiintuneista ryhmistä poikkeavia aineita. Väärinkäytön vaarat kasvavat, kun liikkeellä on yhä monimuotoisempia aineita. Esimerkiksi myrkytysten uhka kasvaa ja hoito vaikeutuu, kun aineiden vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ja annostelua eivät tunne käyttäjät eivätkä hoitoalan ammattilaiset.

Epäily aineen terveyshaitoista riittää kieltoon

Asetuksen liitteeseen listataan terveydelle mahdollisesti haitallisia aineita, joista ei vielä tiedetä aiheutuvan samankaltaisia haittoja kuin luokitelluista huumausaineista. Aineiden valvontaan ottaminen on tärkeää, koska aineet leviävät nopeasti EU:n alueella: viime vuonna eurooppalaiseen järjestelmään ilmoitettiin 98 uutta muuntohuumetta eli noin kaksi uutta muuntohuumetta viikoittain eikä tämä tahti ole näyttänyt toistaiseksi hidastuvan. Verkkomarkkinointi ja vapaa liikkuvuus lisäävät aineiden saatavuutta myös Suomessa. Esityksen aineiden valvontaan ottamisesta on tehnyt Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea), joka on tehnyt yhteistyötä aineiden tunnistamisessa poliisin ja tullin kanssa.

Psykoaktiivisilla aineilla eli muuntohuumeilla tarkoitetaan sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia ja jotka on ilmoitettu EU:ssa valvontaan ottamista varten tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja ja jotka eivät ole lääkeaineita eivätkä huumausaineita. Aineiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kuluttajamarkkinoilta kieltäminen ei estä aineiden käyttöä, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös valvonnan mahdollisuudet paranevat.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 0295 163977

Sivun alkuun