Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland ska uppskatta kostnaderna för våld i nära relationer

Social- och hälsovårdsministeriet
25.11.2017 9.30
Pressmeddelande 177

Minister Annika Saarikko med ansvar för jämställdhetsfrågor deltar i Kvinnoorganisationernas Centralförbunds och delegationen för jämlikhetsärendens projekt 100 jämställdhetsgärningar. I Saarikkos jämställdhetsgärning uppskattas hur mycket kostnader våld i nära relationer orsakar i Finland.

Våld mot kvinnor är ett allvarligt människorättsproblem även i Finland.

”Det mänskliga lidandet som våldet orsakar är förstås det största bekymret, och man kan inte räkna ut något pris för det. Därutöver orsakar våld mot kvinnor och våld i nära relationer ekonomiska kostnader, och det är viktigt för oss att känna till vilka summor vi talar om”, säger minister Saarikko.

Uppskattningar av dessa kostnader har gjorts senast i början av 2000-talet i Finland. Då beräknade man att de direkta kostnader som uppstår på grund av våld mot kvinnor uppgår till cirka 48 miljoner euro per år. Kostnaderna uppstår inom både hälsovården och socialsektorn och den rättsliga sektorn. Ett par år senare utredde samma forskare kostnaderna inom Tavastehusregionen. Resultatet för provstaden blev 1,2 miljoner euro i direkta kostnader per år. Med stöd av detta har man gjort bedömningen att kostnaderna för våld i nära relationer uppgår till cirka 90 miljoner euro per år.

Syftet med minister Saarikkos jämställdhetsgärning är att uppdatera uppskattningen av kostnaderna för våldet. Det har reserverats 100 000 euro för forskningen och forskningsprojektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Forskningsmedlen utlyses i början av 2018.

”Det är viktigt att omvärdera kostnaderna för våld i nära relationer med tanke på till exempel landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Detta gör det lättare att bedöma utvecklingen och finansieringens storlek i fråga om förebyggande tjänster och tjänster avsedda för att hjälpa offren”, säger minister Saarikko.

En uppskattning av kostnaderna för våld i nära relationer gynnar även planeringen av genomförandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Finland ratificerade konventionen år 2015.

Ytterligare information:

Riikka Pirkkalainen, minister Saarikkos specialmedarbetare, tfn 040 5395090

Tanja Auvinen, direktör, tfn 02951 63715

Annika Saarikko
Tillbaka till toppen