Hoppa till innehåll
Media

Den andra utlysningen av statsunderstöd för Finlands program för hållbar tillväxt har avslutats – bedömningen av ansökningarna pågår

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2022 14.54
Pressmeddelande
Illustrationsbild

Den andra utlysningen av statsunderstöd för Finlands program för hållbar tillväxt, som samordnades av social- och hälsovårdsministeriet, avslutades i början av oktober. Av den andel som förvaltas av social- och hälsovårdsministeriet fördelas högst 255,6 miljoner euro till välfärdsområdena. Med statsunderstöden stöder man social- och hälsovårdens återhämtning efter covidkrisen.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för det nationella genomförandet av pelare 4 i programmet för hållbar tillväxt, som gäller att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och öka kostnadseffektiviteten, och delvis för pelare 3 som handlar om att höja sysselsättningsgraden och kompetensnivån för att påskynda en hållbar tillväxt. De första statsunderstöden för programmet utlystes våren 2022. Då beviljades det sammanlagt 34 miljoner euro för utvecklingsåtgärder i välfärdsområdena. 

De statsunderstöd som nu beviljas uppgår till sammanlagt 255,6 miljoner euro, och de kan användas för pelare 4 till utgången av år 2025 (1.1.2023–31.12.2025) och för pelare 3 till utgången av år 2024. Statsunderstödet beviljas utan självfinansieringsandel till det fulla beloppet av alla de kostnader som berättigar till statsunderstöd. 

Den andra utlysningen av statsunderstöd för programmet avslutades den 6 oktober 2022.  Statsunderstöd söktes för projekt i alla 21 välfärdsområden och i Helsingfors stad. Dessutom lämnade kompetenscentrumen inom det sociala området in en gemensam ansökan. De ansökta understöden uppgick sammanlagt till nästan 372 miljoner euro. 

Ansökningarna bedöms nu av Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och social- och hälsovårdsministeriet. Bedömningsutlåtandena om projekten blir färdiga i december, och de sökande delges besluten om statsunderstöden före jul. 

Ytterligare information:

Kirsi Paasovaara, projektchef                                       
tfn 0295 163 012, [email protected] 

Heli Parikka, sakkunnig
tfn 0295 163 165, [email protected]

Sanna Hämäläinen, projektsekreterare
tfn 0295 163 523, [email protected]

Tillbaka till toppen