Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Republiken Korea

Social- och hälsovårdsministeriet
9.9.2015 9.00
Nyhet 43/2015

Finland och Republiken Korea har ingått en överenskommelse om social trygghet. Överenskommelsen påverkar den sociala tryggheten för de personer som rör sig mellan länderna. Den 9 september i Soul undertecknades överenskommelsen för Finlands del av statssekreterare Paula Lehtomäki och för Republiken Korea del av biträdande utrikesminister Cho Tae-yul.

Överenskommelsen gäller pensioner och arbetslöshetsförsäkring. I överenskommelsen finns bestämmelser om s.k. utstationerade arbetstagare. Enligt överenskommelsen omfattas en arbetstagare som utstationeras till Korea av en finländsk arbetsgivare av den finländska arbetspensionslagstiftningen och arbetslöshetsförsäkringen under sin utlandskommendering, dock under högst fem år. För denna tid utbetalas inte pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter till Republiken Korea. Genom överenskommelsen undviks dubbla försäkringsavgifter, vilket är viktigt för finländska företag som verkar i Republiken Korea och de utstationerade arbetstagare som är anställda hos dem.

Arbetstagare som utstationeras till Finland från Republiken Korea omfattas på motsvarande sätt av det koreanska systemet men inte av den finländska arbetspensionen eller arbetslöshetsförsäkringen.

Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om betalning av pensioner från en avtalsstat till en annan, om pensionstagaren inte längre bor i den stat som betalar pensionen. Enligt den finländska arbetspensionslagstiftningen är detta redan möjligt numera men överenskommelsen säkerställer en ömsesidig utbetalning av pensionerna när personer rör sig från ett land till ett annat.

Överenskommelsen om social trygghet träder i kraft efter att både Finland och Republiken Korea slutfört sina interna åtgärder för att sätta överenskommelsen i kraft.

Mer information:

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn +358 2951 63170, [email protected]

Tillbaka till toppen