Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland får pris för förbättring av hälsosäkerhet

Social- och hälsovårdsministeriet
3.10.2016 10.13 | Publicerad på svenska 3.10.2016 kl. 11.06
Nyhet

Finlands tvärsektoriella arbetsgrupp inom det internationella hälsosäkerhetsprogrammet Global Health Security Agenda (GHSA) tilldelas ett pris för sitt ihärdiga arbete för att minska katastrofrisker.

Damir Čemerin-priset kommer att överräckas när European Forum for Disaster Risk Reduction håller sitt möte i Helsingfors måndagen den 3 oktober. Priset tas emot av ordföranden för Finlands GHSA-arbetsgrupp, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee.

GHSA är ett globalt samarbetsprogram för nästan 50 länder och centrala internationella organisationer. Finland var programmets ordförande under 2015.

Programmet har under Finlands ledning utvecklat ett utvärderingsverktyg genom vilket man kan utvärdera länders hälsosäkerhet och bedöma vilka åtgärder som behövs för att förbättra den. Genom dessa oberoende utvärderingar hjälper man länder att upptäcka, förebygga och få kontroll över smittsamma sjukdomar och biologiska hot.

Världshälsoorganisationen WHO har redan gjort utvärderingar av 11 länder med hjälp av verktyget.

Damir Čemerin-priset överräcks av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och FN:s generalsekreterares särskilda representant för minskning av katastrofrisker Robert Glasser.

I Finland deltar social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet, utrikesministeriet och inrikesministeriet i hälsosäkerhetsprogrammet.

På SHM:s webbplats:

GHSA - ett globalt samarbetsforum

På andra webbplatser:

Finländsk arbetsgrupp inom det internationella hälsosäkerhetsprogrammet fick Damir Čemerin-priset (Inrikesministeriet)

Global Health Security Agenda

Ytterligare information:

Outi Kuivasniemi, råd för internationella frågor, tfn +358 2951 63117
Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn +358 2951 63356

Tillbaka till toppen