Hoppa till innehåll
Media

En nationell barnstrategi bereds i Finland – den parlamentariska kommittén inleder sitt arbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 10.47
Pressmeddelande 157/2020

Barnstrategikommittén sammanträder i dag för första gången. Alla riksdagsgrupper är representerade i kommittén. Kommitténs mandatperiod sträcker sig till utgången av 2020.

Kommittén har till uppgift att bereda en förvaltningsövergripande nationell barnstrategi som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och som sträcker sig över flera regeringsperioder. Den nationella barnstrategin ska bidra till en målinriktad, hållbar och långsiktig barn-, ungdoms- och familjepolitik. I beredningen utgår man från visionen att barns och ungas välfärd och rättigheter ska tillgodoses fullt ut i Finland, det vill säga att vi har ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

Kommitténs ordförande, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru vill att mötet ska diskutera de stora riktlinjerna för strategin.

”Barnen har samma grundläggande och mänskliga rättigheter som den övriga befolkningen, men det är viktigt att barnens ställning också lyfts fram som en separat fråga. Barn har också tillförsäkrats särskilda rättigheter i FN:s konvention om barnets rättigheter och i andra konventioner om mänskliga rättigheter”, konstaterar minister Kiuru.

”Arbetet med barnstrategin ska förebygga ökande ojämlikhet och förbättra jämlikheten på lång sikt. Det är viktigt att detta arbete utförs tillsammans och på bred front”, tillägger minister Kiuru.

Den parlamentariska kommitténs mandatperiod sträcker sig till utgången av 2020. Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds därefter en verkställighetsplan för genomförande av strategin.

Ytterligare information

Timo Lehtinen, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 0295 163 387
Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295 161 177

Tillbaka till toppen