Hoppa till innehåll
Media

Finländska arbetsplatser får erkänsla för förbättrad arbetshälsa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2015 12.26
Pressmeddelande

Två finländska arbetsplatser rönte framgång i en internationell tävling ordnad av Europeiska arbetsmiljöbyrån, där arbetsplatser som har utvecklat hanteringen av arbetsrelaterad stress och psykosociala risker prisbelönades.

Pris fick det tammerforsiska Fastems Oy Ab, som medvetet har byggt upp sin organisationskultur så att den stöder hälsa och gemenskap hos personalen. Hela personalen både i Finland och utomlands har varit med om att förändra företagskulturen. Företaget verkar inom fabriksautomation.

Fastems har årligen tillsammans med företagshälsovården valt ut en målgrupp bland personalen, vars erfarenheter systematiskt har kartlagts genom frågor om vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad som bör förbättras. Efter det har man tillsammans funderat över vad man kan utveckla för att bäst påverka upplevelsen av belastning i arbetet, och kommit överens om utvecklingsåtgärder. När arbetshälsan förbättrades blev också företagets resultat bättre.

Ett hedersomnämnande fick samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt. Den har sedan 2008 utvecklat ett eget program för arbetshälsa, som nu är inne på sin tredje säsong. Huvudtema för programmet är ett smidigt arbete och hur man kan göra det möjligt. Avsikten är att varje arbetstagare ska ta ansvar för sin egen arbetsförmåga och arbetsgivaren å sin sida ska aktivera både det fysiska och det psykiska välmåendet. Man har till riskbedömningen inom arbetarskyddet lagt till psykosociala belast-ningsfaktorer, vilka kartläggs i form av en självvärdering bland personalen i enheterna.

Tack vare den systematiska utvecklingen i samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt har sjukfrånvaron och arbetsolyckorna börjat minska och arbetstillfredsställelsen förbättrats.

Tävlingen ingår i kampanjen Friska arbetsplatser, vars tema 2014-2015 är Förebygg stress!

Europeiska priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar (EU-OSHA)

Mer information

Hannu Stålhammar, överinspektör, SHM, tfn 050 575 2151, [email protected]
Torsti Tulenheimo, HR Manager, Fastems Oy Ab, tfn 050 568 5003, [email protected]
Katri Mannermaa, arbetshälsochef, samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt, tfn 044 707 7754, [email protected]

Tillbaka till toppen