Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrningsbrev: Beredskapen inom social- och hälsovården ska tryggas vid övergången till välfärdsområdesstrukturen

Social- och hälsovårdsministeriet
20.10.2021 13.05
Pressmeddelande

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ska ha kapacitet att trygga sin verksamhet i olika störningssituationer i samband med övergången till välfärdsområdesstrukturen. Social- och hälsovårdsministeriet har sänt kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken ett styrningsbrev om tryggandet och utvecklingen av beredskapen under övergångsskedet och i de kommande välfärdsområdena.

Enligt de gällande bestämmelserna ska ett sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett universitetssjukhus inom det specialupptagningsområde som sjukvårdsdistriktet hör till, styra beredskapsplaneringen för aktörer inom social- och hälsovården. För arbetet med att sätta i kraft lagbestämmelserna i fråga har social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en styrgrupp för tiden 1.4.2021 – 31.12.2023. På regionalt plan ska bestämmelserna införas  under styrning och ledning av de ledande tjänsteinnehavarna inom social- och hälsovården i de fem sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus, och i distriktens centralorter. Centrala aktörer i detta arbete är sjukvårdsdistrikten och kommunerna inom deras områden. 

Modellen med fem områden bidrar till att samordna beredskapsplaneringen och arbetet med att skapa en lägesbild samt till kapaciteten på regional och lokal nivå för att förutse och bemöta störningssituationer. Modellen gäller den social- och hälsovård som ordnas av den offentliga sektorn. I det sammanhanget ska man också beakta  den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården. Dessutom ska samarbetet med räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet beaktas. 

Den 1 januari 2023 ska ansvaret för att ordna social- och hälsovård överföras till 21 välfärdsområden och Helsingfors stad. Bestämmelser om välfärdsområdenas beredskap inom social- och hälsovården finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård. Bestämmelserna i lagen om ordnande av social- och hälsovård är samordnade med de nuvarande bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Närmare bestämmelser om bland annat hanteringen av störningssituationer, beaktandet av beredskapen i samarbetsområdenas avtal samt om de kommande beredskapscentren kommer att utfärdas genom förordning av statsrådet.

Vid övergången är det viktigt att social- och hälsovårdens beredskapsplaner uppdateras inom alla områden med beaktande av den framtida välfärdsområdesstrukturen. Beredskapsplaneringen grundar sig på centrala hotbilder från den nationella riskbedömningen. Utöver att trygga den interna beredskapsverksamheten inom social- och hälsovården ska områdena stärka kapaciteten vid specialsituationer för att stödja de myndigheter som svarar för den inre och yttre säkerheten. Beredskapsstyrningen är en del av styrningen av välfärdsområdena.

Ytterligare information:                                                                                                                

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 202, [email protected]
Tove Ruokoja, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 613, [email protected]
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 295 163 714, [email protected]

Tillbaka till toppen