Hyppää sisältöön
Media

Ohjauskirje: Sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen on turvattava siirryttäessä hyvinvointialueiden rakenteeseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2021 13.05
Tiedote

Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä tulee säilyä kyky turvata toimintansa erilaisissa häiriötilanteissa siirryttäessä hyvinvointialueiden rakenteeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille, sairaanhoitopiireille ja aluehallintovirastoille ohjauskirjeen valmiuden turvaamisesta ja kehittämisestä tulevaisuuden siirtymävaiheessa ja tulevilla hyvinvointialueilla.

Nykyisen lainsäädännön mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri ohjaa erityisvastuualueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden valmiussuunnittelua. Kyseisten säädösten toimeenpanoa varten STM on asettanut valtakunnallisen ohjausryhmän ajalle 1.4.2021 – 31.12.2023. Säädösten alueellinen toimeenpano toteutetaan viiden alueen mallilla yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin ja niiden keskuskaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon johtavien viranhaltijoiden ohjauksessa ja johdolla. Toimeenpanossa oleellisia toimijoita ovat sairaanhoitopiirit ja niiden alueiden kunnat. 

Viiden alueen mallilla turvataan valmiussuunnittelun ja tilannekuvan luomisen yhtenäisyys sekä alueellinen ja paikallinen kyvykkyys häiriötilanteiden ennakoinnissa ja niihin vastaamisessa. Toimintamalli koskee julkisen sektorin järjestämää sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja siinä on huomioitava erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon muodostama kokonaisuus. Lisäksi on huomioitava yhteistyö pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon kanssa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023. Hyvinvointialueiden valmiudesta ja varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa. Järjestämislain sisältämät säädökset on yhteen sovitettu jatkumoksi edellä kuvattujen terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain nykyisten säännösten kanssa. Valtioneuvoston asetuksella tullaan säätämään tarkemmin muun muassa häiriötilanteiden hoitamisesta, valmiuden huomioimisesta yhteistyöalueiden sopimuksissa ja tulevista valmiuskeskuksista.

Siirtymävaiheessa on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmat päivitetään kaikilla alueilla huomioiden tuleva hyvinvointialuerakenne. Valmiussuunnittelu perustuu keskeisiin kansallisen riskinarvion uhkakuviin. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisäisen valmiuden ja varautumisen turvaamisen lisäksi alueiden tulee vahvistaa suorituskykyään erityistilanteissa tukemaan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavia viranomaisia. Valmiuden ja varautumisen ohjaus on osa hyvinvointialueiden ohjausta.

Lisätietoja:

valmiusjohtaja Pekka Tulokas, STM, p. 0295 163 202, [email protected]
erityisasiantuntija Tove Ruokoja, STM, p. 0295 163 613, [email protected]
erityisasiantuntija Lasse Ilkka, STM, p. 295 163 714, [email protected]

Sivun alkuun