Hoppa till innehåll
Media

Strategin för psykisk hälsa genomförs inom tre projekthelheter som nu inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 11.01
Pressmeddelande 313/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat understöd för projekt som stärker kommunernas kunskaper om psykisk hälsa, förebygger självmord och utvecklar mentalvårdstjänster för rehabilitering till arbetslivet.

De projekt som inleds verkställer den nationella strategi för psykisk hälsa som publicerades våren 2020. 

Stärkandet av kommunernas kunskaper om psykisk hälsa innebär att man genom de projekt som finansieras ökar kunskaperna och färdigheterna kring psykisk hälsa samt stöder ett gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa i samarbetet mellan olika förvaltningsområden. Målgruppen är anställda, chefer och ledningen inom social- och hälsovården och bildningsväsendet, organisationsaktörer samt kommuninvånare i olika åldrar. För dessa projekt beviljas nu ca 3,3 miljoner euro i statsunderstöd.

I den nationella strategin för psykisk hälsa ingår ett program för självmordsprevention. Understöd beviljas bland annat till projekt som syftar till att stödja de riskgrupper som identifierats i programmet för självmordsprevention, stärka den psykiska hälsan i arbetsgemenskaper som drabbats av svårigheter och plötsliga förändringar och förebygga ensamhet inom äldreomsorgen. För dessa projekt beviljas ca 2 miljoner euro i statsunderstöd.

Också genomförandet av utvecklingsprojektet IPS – Sijoita ja Valmenna! är en del av den nationella strategin för psykisk hälsa i fråga om mentalvårdstjänster för rehabilitering till arbetslivet. I de tre projekten som beviljas understöd visas de metoder med vilka evidensbaserad IPS-arbetsträning utförs genom stödd sysselsättning som en tjänst integrerad i psykiatrisk vård och rehabilitering. IPS-modellen har gett goda resultat inom sysselsättningen, särskilt bland personer som har svåra problem med den psykiska hälsan. För projekten beviljas sammanlagt ca 3,1 miljoner euro. 

Av de anslag som reserverats för projekten förblev sammanlagt cirka 5,8 miljoner euro oanvända efter denna utlysning. I början av 2021 öppnas en kompletterande utlysning.

Mer information

Erja Koponen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 652 (kommunernas kunskaper om psykisk hälsa, prevention av självmord)
Mikko Hytönen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 084 (IPS-arbetsträning)

Tillbaka till toppen