Hyppää sisältöön
Media

Mielenterveysstrategiaa toteutetaan kolmessa käynnistyvässä hankekokonaisuudessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2020 11.01
Tiedote 313/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt avustusta hankkeille, joilla vahvistetaan mielenterveysosaamista kunnissa, ehkäistään itsemurhia ja kehitetään työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluita.

Käynnistyvät hankkeet toimeenpanevat keväällä 2020 julkaistua kansallista mielenterveysstrategiaa. 

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa tarkoittaa sitä, että rahoitettavilla hankkeilla lisätään mielenterveysosaamista, ja -taitoja sekä hyvää mielenterveysjohtamista eri hallinnonalojen yhteistyössä. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen työntekijät, esimiehet ja johto, järjestötoimijat sekä eri ikäiset kuntalaiset. Valtionavustusta näihin hankkeisiin myönnetään nyt noin 3,3 miljoonaa euroa.

Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyy itsemurhien ehkäisyohjelma. Valtionavustusta saavat mm. hankkeet, joissa tuetaan itsemurhien ehkäisyohjelmassa tunnistettuja riskiryhmiä, vahvistetaan mielenterveystaitoja vaikeuksissa olevissa ja äkillisesti muuttuvissa työyhteisöissä ja ehkäistään yksinäisyyttä vanhuspalveluissa. Valtionavustusta näihin hankkeisiin myönnetään noin 2 miljoonaa euroa.

Myös työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen IPS – Sijoita ja Valmenna! –mallin toimeenpano on osa kansallista mielenterveysstrategiaa. Rahoitusta saavassa kolmessa hankkeessa mallinnetaan käytänteitä, joilla tuetun työllistymisen näyttöön perustuva IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. IPS-malli on tuottanut muissa maissa hyviä työllistymistuloksia erityisesti vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. Hankkeisiin myönnetään yhteensä noin 3,1 miljoona euroa. 

Hankkeille varatuista määrärahoista jäi tämän haun jälkeen käyttämättä yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa, josta avataan täydennyshaku vuoden 2021 alkupuolella.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Erja Koponen, p. 0295 163 652 (mielenterveysosaaminen kunnissa, itsemurhien ehkäisy)
Erityisasiantuntija Mikko Hytönen, p. 0295 163 084 (IPS-työhönvalmennus)

Sivun alkuun