Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet utreder forskningsresultat och riktlinjer för allmän användning av munskydd

Social- och hälsovårdsministeriet
13.5.2020 13.03 | Publicerad på svenska 14.5.2020 kl. 8.54
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets principbeslut av den 6 maj 2020 utreder social- och hälsovårdsministeriet forskningsresultat och internationell praxis gällande allmän användning av munskydd.

I utredningen granskas såväl vetenskaplig forskningslitteratur som grunderna för andra länders rekommendationer och riktlinjer.

Utredningen gäller vetenskaplig evidens kring användningen av munskydd

Som en del av den helhet som ska utredas har social- och hälsovårdsministeriet beställt en utredning som baserar sig på vetenskaplig evidens om fördelar och nackdelar med användningen av munskydd. Utredningen utförs av Summaryx Oy.

I utredningen avses med munskydd både fabrikstillverkade mun- och nässkydd som är avsedda för konsumenter och egentillverkade munskydd. 

Andra länders riktlinjer om munskydd kartläggs

Utöver den vetenskapliga översikten utreder social- och hälsovårdsministeriet också andra länders riktlinjer om munskydd och vad de grundar sig på. 

Olika länders beslut och rekommendationer varierar både när det kommer till genomförande och grunder. Dessutom finns det länder där man har valt att inte rekommendera användning av munskydd. Denna granskning utförs som ett tjänsteuppdrag vid ministeriet.

Syftet med social- och hälsovårdsministeriets utredningsarbete är att producera bakgrundsmaterial och forskningsresultat som baserar sig på vetenskaplig evidens i syfte att stödja regeringens beslutsfattande. 

Enligt planen ska utredningsarbetet bli färdigt under maj 2020. 

Ytterligare information

Pasi Pohjola, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen