Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM rahoittaa uuden toimintaohjelman naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.12.2017 9.51
Tiedote 189/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt 80 000 euron erillismäärärahan, jonka avulla laaditaan ja toimeenpannaan uusi naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelma. Edellinen toimintaohjelma oli vuosille 2012–2016.

Silpomisen vastaisen toimintaohjelman laatiminen sisältyy ns. Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2018–2021. Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Sopimus on tullut Suomessa voimaan vuonna 2015. Sopimus velvoittaa Suomea toimimaan sukuelinten silpomista vastaan.

”Suomessa ei riittävästi puututa naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomiseen. Siksi suunnitelmallista työtä sen estämiseksi tarvitaan edelleen”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Toimintaohjelma laaditaan vuoteen 2020 asti. Tämän jälkeen toimintaohjelma sisällytetään seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjemaan. Samalla kehitetään koulutusta, jotta ammattilaiset oppivat työssään ottamaan naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen puheeksi ja ovat tietoisia heitä koskevista ilmoitusvelvollisuuksista.

Naisten sukuelinten silpomista tehdään eniten Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Maailmassa on tällä hetkellä arviolta yli 200 miljoonaa naista ja tyttöä, joiden sukuelimet on silvottu.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, p. 02951 63389 (naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen)
Lakimies Laura Terho, p. 02951 63550 (Istanbulin sopimus ja naisiin kohdistuva väkivalta)
Johtaja Tanja Auvinen, p. 0295163715 (tasa-arvokysymykset)