Hoppa till innehåll
Media

SHM ber om utlåtanden om den ändring av tobakslagen som gäller obligatorisk säkerhetsmärkning av styckförpackningar med tobaksvaror

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2018 11.46
Pressmeddelande 140/2018

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ett förslag till ändringar av tobakslagen för att genomföra EU-kommissionens beslut om säkerhetsmärkning av styckförpackningar med tobaksvaror. Syftet med säkerhetsmärkningen är att förebygga olaglig handel med tobaksvaror. Remisstiden går ut den 24 oktober.

Enligt förslaget införs i tobakslagen kravet på att minst en äkthetsdetalj i säkerhetsmärkningen ska tillhandahållas av en från tobaksindustrin oberoende tredje part. Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om oberoende.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har rätt att kräva att säkerhetsmärkning som äventyrats ersätts eller ändras. I tobakslagen föreskrivs dessutom att för styckför-packningar med tobaksvaror som är avsedda för marknaden i Finland ska unika identitetsmärkningar utfärdas av en enhet som utnämnts av Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet informerade den 20 september 2018 om säkerhetsmärkningen som omfattar fem äkthetsdetaljer för de styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden i Finland. De äkthetsdetaljer i säkerhetsmärkningen som krävs är guilloche, optiskt variabel tryckfärg, icke-fluorescerande papper, mikrotryck och säkerhetsfibrer (osynliga).

Lagen föreslås träda i kraft den 20 maj 2019.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550

Tillbaka till toppen