Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoja tupakkalain muutoksesta liittyen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten pakollisiin turvaominaisuuksiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2018 11.46
Tiedote 140/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta tupakkalain muutoksiksi, joilla pantaisiin täytäntöön EU:n komission päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten turvaominaisuuksista. Turvaominaisuuksien tavoite on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Lausuntoaika päättyy 24. lokakuuta.

Tupakkalakiin lisättäisiin vaatimus siitä, että turvaominaisuuden aitoustekijöistä vähintään yhden on oltava tupakkateollisuudesta riippumattoman kolmannen osapuolen tarjoama. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi asetuksella antaa tarkempia säännöksiä riippumattomuudesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla (Valvira) olisi oikeus vaatia, että vaarantunut turvaominaisuus korvataan tai sitä muutetaan. Lisäksi tupakkalaissa säädettäisiin, että Suomen markkinoille tarkoitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin antaisi yksilölliset tunnisteet Suomen nimeämä taho.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 20.9.2018 Suomen markkinoille saatettavien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten viidestä pakollisesta turvaominaisuudesta. Vaadittavat viisi turva-ominaisuuksien aitoustekijää ovat ohutviivakuvio (giljoshipainatus), väriä vaihtava painoväri, ultraviolettisäteitä heijastamaton paperi, mikropainatus ja piilotetut turvakuidut.

Laki tulisi voimaan 20 päivänä toukokuuta 2019.

Lisätietoja:

Lakimies Laura Terho, p. 02951 63550

Sivun alkuun