Hoppa till innehåll
Media

Funktionsförmåga och kontakter med närstående ska stödjas också under undantagsförhållanden
Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade anvisningen om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2020 17.49 | Publicerad på svenska 15.5.2020 kl. 18.20
Pressmeddelande 119/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat anvisningarna till kommunerna och tjänsteproducenterna om förebyggande av coronavirussmitta vid verksamhetsenheter för vård och omsorg dygnet runt. Den nya anvisningen ersätter anvisningen som gavs den 9 april.

Uppdateringarna gäller i synnerhet personalens användning av skyddsutrustning vid verksamhetsenheterna samt stödjandet av invånarnas funktionsförmåga och möjligheterna att öka kontakterna med närstående. Anvisningen tillämpas också på alla boendeenheter för personer med funktionsnedsättning där det bor klienter som hör till riskgrupperna.

Användning av skyddsutrustning vid verksamhetsenheter för vård och omsorg dygnet runt

De som arbetar i nära kontakt med klienterna ska använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd för engångsbruk. Om sådana inte finns att tillgå eller om det av någon annan orsak inte är möjligt att använda dem, ska ett skydd av tyg som går att tvätta eller en engångsduk eller ett visir som täcker munnen och näsan användas för att skydda klienten mot eventuell smitta från anställda.

Det finns särskilda anvisningar om hur man ska skydda sig vid arbete med patienter med luftvägsinfektion eller coronavirusinfektion.
Social- och hälsovårdsministeriet meddelade den 13 maj ett beslut genom vilket de som arbetar i nära kontakt med klienter vid socialvårdens verksamhetsenheter för heldygnsvård och tjänster som tillhandahålls i hemmet åläggs att använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd. Målet är att skydda klienter som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka till följd av coronavirussmitta (covid-19).

Kontakter med närstående ska stödjas trots besöksförbudet

I regel är det fortfarande förbjudet att besöka verksamhetsenheter för vård och omsorg dygnet runt. Med övervägande från fall till fall ska dock anhöriga utan symtom kunna besöka allvarligt sjuka klienter vars tillstånd är kritiskt och klienter som får palliativ vård i livets slutskede på ett tryggt sätt. Undantagsförhållanden har pågått länge och därför behövs det också förfaranden som gör det möjligt för de andra invånarna/patienterna att möta sina närstående i person i en trygg miljö som ordnas av verksamhetsenheterna.

Äldre personer och en del personer med funktionsnedsättning har på grund av besöksförbudet länge varit frånskilda från sina närstående. Detta försämrar deras livskvalitet och är svårt att förstå för många klienter. De närstående uppmuntras att kontakta klienten också t.ex. per telefon, distansförbindelse, e-post eller brev. Personalen vid verksamhetsenheterna ska stödja invånarna i deras kontakter. 

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid upprätthållande av funktionsförmågan

Trots undantagsförhållandena ska klienterna tillhandahållas de tjänster och aktiviteter som de behöver för att upprätthålla funktionsförmågan och välbefinnandet. I stället för gruppverksamhet och hela enhetens gemensamma måltider kan verksamheten omorganiseras så att klienternas dagsprogram ordnas till exempel i grupper med några personer med beaktande av säkerhetsavstånden.

Att kunna röra sig utomhus har en viktig betydelse med tanke på såväl den psykiska som den fysiska funktionsförmågan. Därför bör utomhusvistelse i olika former ordnas också under undantagsförhållanden. Även möten med närstående kan ordnas utomhus om det görs på ett tryggt sätt.  

Det är i synnerhet viktigt att genomföra och i den mån det är möjligt öka verksamhet som främjar funktionsförmågan och välbefinnandet som en del av verksamhetsenhetens egen verksamhet och på ett mångsidigt sätt utnyttja kompetensen hos den personal som arbetar vid enheten.

Ytterligare information:

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected] (tjänster för äldre)
Kirsi-Maria Malmlund, jurist, [email protected] (tjänster för personer med funktionsnedsättning)
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, [email protected] (tjänster för personer med funktionsnedsättning)
Kaisa Halinen, överläkare, [email protected] (hälso- och sjukvård)
Seija Viljamaa, specialsakkunnig, [email protected] (tjänster för äldre)

Tillbaka till toppen