Hyppää sisältöön
Media

Toimintakykyä ja yhteydenpitoa läheisiin tuetaan myös poikkeusoloissa
STM päivitti ohjetta koronavirustartunnan ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.5.2020 17.49
Tiedote 119/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt ohjeistusta kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä. Uusi ohje korvaa 9.4.2020 annetun ohjeen.

Päivitykset koskevat erityisesti henkilökunnan suojainten käyttöä toimintayksiköissä sekä asukkaiden toimintakyvyn tukemista ja mahdollisuuksia lisätä yhteydenpitoa läheisiinsä.

Ohjeistusta sovelletaan myös kaikkiin vammaisten henkilöiden asumisyksiköihin, joissa asuu riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita.

Suojainten käyttö ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä

Asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevien on käytettävä kertakäyttöistä kirurgista nenä-suusuojusta. Jos niitä ei ole käytettävissä tai niiden käyttö ei muusta syystä ole mahdollista, käytetään pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta taikka kasvot ja suun peittävää visiiriä asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilöstön kantamalta taudilta.

Suojautumisesta hengitystieinfektioon tai koronavirustautiin sairastuneiden potilaiden kanssa työskenneltäessä on ohjeistettu erikseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 13. toukokuuta päätöksen, jolla määrätään asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevät käyttämään suojusta sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin annettavissa palveluissa. Tavoitteena on suojata asiakkaita, joilla on kohonnut riski sairastua vakavasti koronavirustartunnan (covid-19) seurauksena.

Yhteydenpitoa läheisiin tuetaan vierailukiellosta huolimatta

Pääsääntöisesti vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ovat edelleen kiellettyjä. Tapauskohtaisesti harkiten oireettomien läheisten on kuitenkin voitava vierailla vakavasti sairaiden asiakkaiden, joiden tila on kriittinen, ja saattohoidossa olevien asiakkaiden luona turvallisella tavalla.

Poikkeusolot ovat kestäneet jo pitkään, ja sen vuoksi tarvitaan myös toimintakäytänteitä, jotka mahdollistavat muillekin asukkaille/potilaille läheisten tapaaminen kasvokkain toimintayksiköiden järjestämässä turvallisessa ympäristössä.

Toimintayksiköissä voidaan esimerkiksi perustaa suojattuja tapaamispaikkoja tai huoneita, joissa yhteydenpito läheisten kanssa voidaan toteuttaa turvallisesti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi irralliset moduulit, jotka voidaan mahdollisuuksien mukaan sijoittaa yksikön sisälle turvalliseen paikkaan, esimerkiksi aulatiloihin, tai yksikön ulkopuolelle.

THL kerää tällaisia hyviä käytäntöjä, ja julkaisee tietoa niistä verkossa osoitteessa thl.fi.

Iäkkäät ja osa vammaisista henkilöistä ovat vierailukiellon vuoksi olleet pitkään erossa läheisistään. Tämä heikentää heidän elämänlaatuaan ja on monille asiakkaille vaikeasti ymmärrettävä asia.

Läheisiä kannustetaan olemaan asiakkaaseen yhteydessä esimerkiksi myös puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä. Toimintayksiköiden henkilökunnan pitää tukea asukkaita yhteydenpidossa. 

Toimintakyvyn ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota

Asiakkaille pitää poikkeusoloista huolimatta järjestää heidän tarvitsemansa palvelut ja toimintakykyä sekä hyvinvointia ylläpitävät toiminnot. Ryhmätoiminnan ja koko yksikön yhteisen ruokailun sijaan voidaan toimintaa uudelleen järjestämällä toteuttaa asiakkaiden päivän sisältöjä esimerkiksi muutaman hengen ryhmissä turvaväleistä huolehtien.

Ulkoilulla on tärkeä merkitys sekä psyykkisen että fyysisen toimintakyvyn säilymiselle. Siksi ulkoilua eri muodoissaan pitäisi järjestää myös poikkeusoloissa. Myös läheisten tapaamisia voidaan yhdistää ulkoiluun turvallisesti järjestettynä.

On erityisen tärkeää toteuttaa ja mahdollisuuksien mukaan lisätä toimintakykyä ja hyvinvointia edistävää toimintaa toimintayksikön omana toimintana hyödyntäen monipuolisesti yksikössä työskentelevän henkilöstön osaamista.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, [email protected] (iäkkäiden palvelut)
erityisasiantuntija Seija Viljamaa, [email protected] (iäkkäiden palvelut)
lakimies Kirsi-Maria Malmlund, [email protected] (vammaispalvelut)
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, [email protected] (vammaispalvelut)
ylilääkäri Kaisa Halinen, [email protected] (terveydenhuolto)
 

Sivun alkuun