Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet ger kommunerna anvisningar om proaktiva åtgärder för att stärka social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
20.4.2020 11.19
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en anvisning som berättar vad som behöver göras för att förbättra funktionsförmågan inom social- och hälsovården innan arbetsplikten enligt beredskapslagen kan tas i bruk. Arbetsplikten är den slutliga åtgärden för att trygga tjänsterna.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att de som ordnar tjänster proaktivt vidtar åtgärder för att stärka och upprätthålla verksamheten inom social- och hälsovården. Detta ska göras i första hand genom att omorganisera arbetsuppgifter, köpa tjänster av privata tjänsteproducenter och organisationer samt rekrytera mer personal.

Också genom att sprida god praxis och exempelvis genom att utnyttja digitaliseringen samt mobil- och distanskontakter kan man bidra till ett tillräckligt tjänsteutbud.

Målet är att säkerställa social- och hälsovårdens funktionsförmåga och en tillräcklig personalstyrka under virusepidemin och vid överbelastning av servicesystemet. 

Social- och hälsovårdsministeriet påminner om att även vården i andra brådskande sjukdomsfall samt social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå måste tryggas under epidemin. Undantagsförhållandena får inte äventyra vården av långtidssjuka eller äldreomsorgen.

Ytterligare information

Hälso- och sjukvården: Katri Makkonen, medicinalråd, tfn 0295 163 592
Socialvården: Henna Leppämäki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 132, och Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 545

Tillbaka till toppen