Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM:s framtidsöversikt 2018: förvaltningsövergripande lösningar behövs för att trygga ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet
5.6.2018 15.53
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriets nya framtidsöversikt har färdigställts. Ministeriet har som mål att få till stånd ett samhälle med sammanhållning samt hållbar välfärd. Detta betyder att välfärden och hälsan bygger på hållbar grund i såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt hänseende. Finansieringen av välfärden är i sin ordning, säkerheten är garanterad och människornas delaktighet stöds. För att målen ska uppnås behövs förvaltningsövergripande och internationellt samarbete.

Framtidsöversikten innehåller följande tre huvudbudskap:

  • För en reform av den sociala tryggheten behövs att tjänster och förmåner samordnas. Det räcker inte att göra ändringar i enskilda stöd.
  • Informationsledning förbättrar tjänsternas effekt och den finländska ekonomins hållbarhet.
  • Genom att investera i människors välfärd, hälsa och sysselsättning investerar vi i Finlands framtid.

Social- och hälsovårdspolitiken påverkas av befolkningsstrukturen, globaliseringen, omvälvningar i arbetslivet, den tekniska utvecklingen och av individer. För att vi ska vara beredda på kommande förändringar krävs det att följande regering finner förvaltningsövergripande lösningar för en reform av den sociala tryggheten, för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och för främjandet av välfärd, hälsa och sysselsättning. Dessa lösningar ska tillsammans förbättra jämlikheten, likabehandlingen och funktions- och arbetsförmågan och trygga människors utkomst under livets olika skeden.

Framtidsöversikterna bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriernas kanslichefer. Syftet med dem är att i samhällsdebatten lyfta fram social- och hälsovårdsrelaterade frågor som förutsätter politiska beslut.

Mer information:

Linda Soikkeli, specialsakkunnig, tfn 0295 163 295

Tillbaka till toppen