Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriets avdelningar och enheter ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
28.6.2017 12.29 | Publicerad på svenska 28.6.2017 kl. 14.00
Pressmeddelande 97/2017

Vid ingången av september ändras social- och hälsovårdsministeriets organisation.

I fortsättningen har ministeriet fyra avdelningar i stället för de nuvarande fem. De fyra nya avdelningarna är

  • avdelningen för styrning av social- och hälsovården
  • avdelningen för social trygghet och försäkringar
  • avdelningen för välfärd och tjänster
  • avdelningen för arbete och jämställdhet.

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården är en helt ny avdelning. Avdelningen för välfärd och tjänster ska svara för merparten av de uppgifter som för närvarande hör till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster och avdelningen för främjande av välfärd och hälsa.

Jämställdhetsfrågorna och arbetarskyddsfrågorna kommer båda att höra till den nya avdelningen för arbete och jämställdhet.

Den nuvarande förvaltnings- och planeringsavdelningen läggs ned och dess uppgifter överförs till andra avdelningar eller särskilda enheter.

Utöver avdelningarna kommer ministeriet att ha tre särskilda enheter. Dessa är

  • enheten för stöd för ledningen
  • förvaltningsenheten
  • enheten för information och kommunikation.

Avsikten är att den nuvarande beredskapsenheten ska överföras till avdelningen för välfärd och tjänster.

Onsdagen den 28 juni utfärdade statsrådet en förordning om social- och hälsovårdsministeriet, som i praktiken gäller omorganiseringen av ministeriet.

Ytterligare information

Liisa Perttula, förvaltningsdirektör, tfn 0295 163 521, [email protected]

Ledningen och organisationen

Tillbaka till toppen