Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat HUS dispens för grundlig renovering av köket på Pejas sjukhus

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2020 14.06
Pressmeddelande 32/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt dispens för en bygginvestering inom social- och hälsovården. Dispensen gäller renovering och utvidgning av det gamla illa åtgångna köket på Pejas sjukhus.

I projektet för grundlig renovering av centralköket på Pejas sjukhus saneras kökslokalerna, utvidgas maskinrummet och byggs tillfälliga lokaler för att trygga sjukhusets måltidstjänster under byggtiden.

En grundlig renovering är nödvändig eftersom kökslokalerna är gamla och trånga och uppfyller inte kraven på storkök. För att hygienkraven ska kunna uppfyllas och köksverksamheten fortsätta krävs det en grundlig renovering.

Köket sköter måltidstjänsterna för Pejas sjukhus och de avdelningar som finns i Vanda stads fastigheter, vilket innebär 1 750 - 2 000 måltider per dag.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar dispens eftersom projektet ger ändamålsenliga lokaler för köksfunktionerna och beaktar befolkningsutvecklingen och servicebehovet i området.

Projektet genomförs 2020 - 2021. Projektets egentliga kostnader för bygginvesteringen uppgår till sammanlagt 5,4 miljoner euro. Lokalerna kommer att ägas av sjukvårdsdistriktet.

Den så kallade begränsningslagen förutsätter dispens när det gäller stora investeringar inom social- och hälsovården. Kommunerna och samkommunerna ska ansöka om dispens för bygginvesteringar inom social- och hälsovården som överstiger fem miljoner euro.

Ytterligare information

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63545, [email protected]

Tillbaka till toppen