Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM beviljade understöd för stärkande av ungas utbildnings- och arbetslivsfärdigheter

Social- och hälsovårdsministeriet
23.2.2017 9.54
Pressmeddelande 24/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat drygt 2,5 miljoner euro i understöd för Helsingfors Diakonissanstalts stiftelses projekt. I projektet stärks funktions- och arbetsförmågan samt möjligheter till deltagande för unga som står utanför utbildning och arbetsliv.

Understödet är en del av spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti. Målet är att utforma och förankra en samarbetsmodell för olika service- och stödsystem som ger resultat för att kunna svara mot de ungas behov heltäckande och långsiktigt från ett ställe.

I det projekt som finansieras stärks de ungas utbildnings- och arbetslivsfärdigheter i nära samarbete med Oulun Diakonissalaitos, rådgivningstjänster eller funktioner av typen rådgivningstjänster, social- och hälsovårdstjänster och övriga regionala aktörer. Tjänsterna byggs upp i enlighet med orternas behov. Projektet pågår åren 2017–2018 i Helsingfors, Esbo, Kuopio, Åbo och Uleåborg.

Projektet består av två delar. I den ena koncentrerar man sig på att nå unga som tillhör riskgrupper (mentala problem och missbruksproblem) med träning som inleds i hemmet och lågtröskelverksamhet. I den andra delen tar man sikte på vägar till utbildning och arbetslivet genom individuell träning och gruppträning. Verksamhetens välfärds- och kostnadseffektar mäts och ungas fortsatta vägar följs upp. I projektet förbereder man sig även på social- och hälsovårdsreformen genom att utveckla regionala tvärsektoriella verksamhetsmodeller.

Målet för spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti är att stödja ungas livskompetens, val av studievägar och sysselsättning. Därutöver fördjupas samarbetet i fråga om att stödja unga och god praxis samlas in och görs nationell.

Ytterligare information

Elina Palola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63595

Sari Nyberg, serviceområdesdirektör, Helsingfors Diakonissanstalt, Vamos-tjänster, tfn 050 502 7544

Tillbaka till toppen