Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM myönsi avustusta nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.2.2017 9.54
Tiedote 24/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt reilun 2,5 miljoonan euron avustuksen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hankkeelle, jossa vahvistetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia.

Avustus on osa Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta. Tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava eri palvelu- ja tukijärjestelmien yhteistoiminta, jotta nuorten tuen tarpeisiin voitaisiin vastata yhdeltä luukulta kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

Rahoitettavassa hankkeessa nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia vahvistetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen, ohjaamoiden tai ohjaamotyyppisten toimintojen, sote-palvelujen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Palvelut rakennetaan paikkakuntien tarpeiden mukaisesti. Hanke toimii vuosina 2017–2018 Helsingissä, Espoossa, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa.

Hankkeessa on kaksi osiota. Toisessa keskitytään riskiryhmiin kuuluvien nuorten (mielenterveys- ja päihdeongelmat) tavoittamiseen kotona aloitettavilla valmennuksilla ja matalan kynnyksen toiminnalla, ja toisessa suunnataan nuorten yksilö- ja ryhmävalmennuksella kohti koulutus- ja työelämäpolkuja. Toiminnan hyvinvointi- ja kustannusvaikuttavuutta mitataan ja nuorten jatkopolkuja seurataan. Hankkeessa valmistaudutaan myös sote-uudistukseen kehittämällä poikkihallinnolliset alueelliset toimintamallit.

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentamista ja työllistymistä. Lisäksi syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa ja kootaan hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Palola, STM, p. 02951 63595

palvelualuejohtaja Sari Nyberg, Helsingin Diakonissalaitos, Vamos palvelut, p. 050 502 7544

Sivun alkuun