Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsunderstöd beviljas för projekt för införande av teknik som främjar äldre personers boende hemma och hemvård

Social- och hälsovårdsministeriet
1.10.2020 16.22 | Publicerad på svenska 6.10.2020 kl. 14.34
Pressmeddelande 226/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en ansökan om statsunderstöd där kommuner och samkommuner beviljas understöd för regionala projekt för att ta i bruk teknik för äldre personers boende hemma och hemvård. 

Genom projekten genomförs programmet för teknik för äldres boende hemma (KATI), vars syfte är att genom tekniska lösningar skapa nya verksamhetsmodeller och tjänster för boende hemma. Det kan handla om till exempel lösningar för uppföljning, monitorering och vård på distans, trygg läkemedelsförsörjning eller utnyttjande av den egna utrustningen och välfärdsdata för en person som bor hemma. 

Med hjälp av tekniken kan man stödja självständigt boende och funktionsförmåga i hemmet samt arbetet och välbefinnandet i arbetet för de yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som arbetar med tjänster som tillhandahålls i hemmet. Med hjälp av den strävar man också efter att dämpa kostnadsökningen för social- och hälsovårdstjänsterna. Målet är en permanent modell som kan användas för äldres boende så att de kan bo hemma med hjälp av teknik.

Målen för KATI-programmet anknyter också till programmet Framtidens social- och hälsocentral och till projekten inom ramen för strukturreformen. 


Projekten genomförs i konsortier  

Understöd kan sökas för gemensamma projekt för ett konsortium. Sökanden kan vara en kommun eller en samkommun, och konsortiet kan bestå av kommuner eller samkommuner och allmännyttiga samfund från ett eller flera landskap. 

Projekten finansieras med statsunderstöd 2021–2022. Det sammanlagda maximala beloppet av statsunderstöd som delas ut 2020 är 6 miljoner euro. 

Ansökan lämnas in skriftligt med en ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut den 16 november 2020. 

Institutet för hälsa och välfärd samordnar KATI-programmet och stöder regionerna i uppgifter som gäller beredningen och genomförandet av projekten i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT.


Ytterligare information:


Heidi Anttila, programchef, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Marketta Niemelä, ledande forskare, VTT, [email protected]
De understödsansvariga vid social- och hälsovårdsministeriet är konsultativ tjänsteman Satu Karppanen ([email protected]) och specialsakkunnig Jukka Lähesmaa ([email protected]
 

Tillbaka till toppen