Hyppää sisältöön
Media

Iäkkäiden ihmisten kotona asumisen ja kotihoidon teknologian käyttöönottohankkeisiin myönnetään valtionavustuksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2020 16.22
Tiedote 226/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valtionavustushaun, jossa kunnille ja kuntayhtymille myönnetään avustuksia iäkkäiden ihmisten kotona asumisen ja kotihoidon teknologioiden alueellisiin käyttöönottohankkeisiin. 

Hankkeilla toteutetaan Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on kehittää kotona asumisen palveluita ja uudistaa toimintamalleja teknologian avulla. Teknologiat voivat olla esimerkiksi ratkaisuja seurantaan, etämonitorointiin ja -hoitoon, turvalliseen lääkehuoltoon tai kotona asuvan henkilön omien laitteiden ja hyvinvointidatan hyödyntämiseen. 

Teknologian avulla voidaan tukea itsenäistä kotona asumista ja toimintakykyä sekä kotiin tuotavissa palveluissa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja työhyvinvointia. Sen avulla pyritään myös hillitsemään sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten nousua. Tavoitteena on luoda pysyvä malli iäkkäiden ihmisten teknologiatuettuun kotona asumiseen.

KATI-ohjelman tavoitteet nivoutuvat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ja rakenneuudistushankkeisiin. 

Hankkeet toteutetaan konsortioissa  

Avustusta haetaan konsortion yhteiselle hankkeelle. Hakija voi olla kunta tai kuntayhtymä, ja konsortiossa voi olla kuntia tai kuntayhtymiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä yhdestä tai useammasta maakunnasta. 

Valtionavustuksilla rahoitetaan hankkeita vuosina 2021–2022. Hankkeisiin vuonna 2020 myönnettävän rahoituksen enimmäismäärä on kuusi miljoonaa euroa. 

Avustusta haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 16.11.2020. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi KATI-ohjelmaa sekä tukee alueita hankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.


Lisätietoja:

Heidi Anttila, ohjelmajohtaja, THL, [email protected] 
Marketta Niemelä, johtava tutkija, VTT, [email protected]
STM:n vastuuhenkilöt ovat neuvotteleva virkamies Satu Karppanen ([email protected]) ja eritysasiantuntija Jukka Lähesmaa ([email protected])

Sivun alkuun